Los Shipping Ii As
Juridisk navn:  Los Shipping Ii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Alfabygget C/O Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 917807361
Aksjekapital: 100.800 NOK
Etableringsdato: 9/14/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
587.71%
Resultat  
  
-534.68%
Egenkapital  
  
-871%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 28.423.000 4.133.000
Resultat: -46.141.000 -7.270.000
Egenkapital: -53.308.000 -5.490.000
Regnskap for  Los Shipping Ii As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 28.423.000 4.133.000
Driftskostnader -52.128.000 -12.868.000
Driftsresultat -23.705.000 -8.735.000
Finansinntekter 6.000 1.598.000
Finanskostnader -22.442.000 -133.000
Finans -22.436.000 1.465.000
Resultat før skatt -46.141.000 -7.270.000
Skattekostnad -1.677.000 1.677.000
Årsresultat -47.818.000 -5.593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 334.402.000 359.251.000
Sum omløpsmidler 48.779.000 29.685.000
Sum eiendeler 383.181.000 388.936.000
Sum opptjent egenkapital -53.411.000 -5.593.000
Sum egenkapital -53.308.000 -5.490.000
Sum langsiktig gjeld 373.770.000 364.645.000
Sum kortsiktig gjeld 62.719.000 29.781.000
Sum gjeld og egenkapital 383.181.000 388.936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.053.000 4.087.000
Andre inntekter 370.000 46.000
Driftsinntekter 28.423.000 4.133.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -23.759.000 -10.567.000
Avskrivning -18.221.000 -8.707.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -10.148.000 6.406.000
Driftskostnader -52.128.000 -12.868.000
Driftsresultat -23.705.000 -8.735.000
Finansinntekter 6.000 1.598.000
Finanskostnader -22.442.000 -133.000
Finans -22.436.000 1.465.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -47.818.000 -5.593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.677.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 334.402.000 357.574.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 334.402.000 359.251.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 8.481.000 4.245.000
Andre fordringer 38.650.000 24.242.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.648.000 1.198.000
Sum omløpsmidler 48.779.000 29.685.000
Sum eiendeler 383.181.000 388.936.000
Sum opptjent egenkapital -53.411.000 -5.593.000
Sum egenkapital -53.308.000 -5.490.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 373.770.000 364.645.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.719.000 29.781.000
Sum kortsiktig gjeld 62.719.000 29.781.000
Sum gjeld og egenkapital 383.181.000 388.936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.940.000 -96.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1
Likviditetsgrad 2 0.8 1
Soliditet -13.9 -1.4
Resultatgrad -83.4 -211.3
Rentedekningsgrad -1.1 -65.7
Gjeldsgrad -8.2 -71.8
Total kapitalrentabilitet -6.2 -1.8
Signatur
10.02.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex