Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Los Varmepumpe Vestland As
Juridisk navn:  Los Varmepumpe Vestland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97098912
Haukelivegen Haukelivegen Fax:
5590 Etne 5590 Etne
Fylke: Kommune:
Vestland Etne
Org.nr: 815748972
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/30/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.56%
Resultat  
  
41.99%
Egenkapital  
  
44.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.161.000 5.027.000 4.227.000 3.599.000 1.653.000
Resultat: 1.099.000 774.000 526.000 362.000 270.000
Egenkapital: 503.000 348.000 547.000 245.000 227.000
Regnskap for  Los Varmepumpe Vestland As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.161.000 5.027.000 4.227.000 3.599.000 1.653.000
Driftskostnader -5.061.000 -4.253.000 -3.703.000 -3.233.000 -1.384.000
Driftsresultat 1.099.000 774.000 524.000 366.000 270.000
Finansinntekter 4.000 1.000 3.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 -2.000 -4.000 0
Finans 0 0 1.000 -4.000 0
Resultat før skatt 1.099.000 774.000 526.000 362.000 270.000
Skattekostnad -244.000 -173.000 -123.000 -95.000 -73.000
Årsresultat 855.000 601.000 403.000 268.000 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 124.000 169.000 24.000 17.000 0
Sum omløpsmidler 2.260.000 1.929.000 1.357.000 986.000 644.000
Sum eiendeler 2.384.000 2.098.000 1.381.000 1.003.000 644.000
Sum opptjent egenkapital 473.000 318.000 517.000 215.000 197.000
Sum egenkapital 503.000 348.000 547.000 245.000 227.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.881.000 1.750.000 833.000 758.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 2.384.000 2.098.000 1.380.000 1.003.000 644.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.161.000 5.027.000 4.227.000 3.599.000 1.653.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.161.000 5.027.000 4.227.000 3.599.000 1.653.000
Varekostnad -2.800.000 -2.028.000 -1.791.000 -1.633.000 -852.000
Lønninger -1.221.000 -1.258.000 -918.000 -622.000 -254.000
Avskrivning -40.000 -31.000 -4.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000.000 -936.000 -990.000 -975.000 -278.000
Driftskostnader -5.061.000 -4.253.000 -3.703.000 -3.233.000 -1.384.000
Driftsresultat 1.099.000 774.000 524.000 366.000 270.000
Finansinntekter 4.000 1.000 3.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 -2.000 -4.000 0
Finans 0 0 1.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -800.000 -100.000 -250.000 0
Årsresultat 855.000 601.000 403.000 268.000 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 122.000 162.000 13.000 17.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 122.000 162.000 13.000 17.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 7.000 12.000 0 0
Sum anleggsmidler 124.000 169.000 24.000 17.000 0
Varebeholdning 832.000 434.000 115.000 122.000 107.000
Kundefordringer 93.000 445.000 448.000 155.000 147.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.335.000 1.049.000 793.000 709.000 390.000
Sum omløpsmidler 2.260.000 1.929.000 1.357.000 986.000 644.000
Sum eiendeler 2.384.000 2.098.000 1.381.000 1.003.000 644.000
Sum opptjent egenkapital 473.000 318.000 517.000 215.000 197.000
Sum egenkapital 503.000 348.000 547.000 245.000 227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 652.000 345.000 131.000 102.000 165.000
Betalbar skatt 244.000 173.000 123.000 95.000 73.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 280.000 291.000 133.000 147.000
Utbytte -700.000 -800.000 -100.000 -250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 151.000 113.000 178.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 1.881.000 1.750.000 833.000 758.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 2.384.000 2.098.000 1.380.000 1.003.000 644.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 379.000 179.000 524.000 228.000 227.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.6 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.5 1.1 1.3
Soliditet 21.1 16.6 39.6 24.4 35.2
Resultatgrad 17.8 15.4 12.4 10.2 16.3
Rentedekningsgrad 274.8 7 2 91.5
Gjeldsgrad 3.7 5 1.5 3.1 1.8
Total kapitalrentabilitet 46.3 36.9 38.2 36.5 41.9
Signatur
02.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex