Loshavn AS
Juridisk navn:  Loshavn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38399750
Postboks 113 Gåseholmen Brygge Fax:
4552 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 983570437
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 4/18/2001
Foretakstype: AS
Tidligere navn: castelar as
Regnskapsfører: Trac Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100.12%
Egenkapital  
  
-10.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 1.701.000
Resultat: -19.000 16.226.000 327.000 -1.000 1.653.000
Egenkapital: 164.000 183.000 3.645.000 3.318.000 3.318.000
Regnskap for  Loshavn AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.701.000
Driftskostnader -19.000 -18.000 -1.000 -1.000 0
Driftsresultat -19.000 -18.000 -1.000 -1.000 1.701.000
Finansinntekter 0 16.258.000 328.000 0 0
Finanskostnader 0 -15.000 0 0 -47.000
Finans 0 16.243.000 328.000 0 -47.000
Resultat før skatt -19.000 16.226.000 327.000 -1.000 1.653.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 16.226.000 327.000 -1.000 1.653.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.341.000 3.341.000 3.393.000
Sum omløpsmidler 199.000 19.888.000 736.000 409.000 4.925.000
Sum eiendeler 199.000 19.888.000 4.077.000 3.750.000 8.318.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 78.000 3.540.000 3.213.000 3.213.000
Sum egenkapital 164.000 183.000 3.645.000 3.318.000 3.318.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 19.705.000 432.000 432.000 5.000.000
Sum gjeld og egenkapital 199.000 19.888.000 4.077.000 3.750.000 8.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 1.701.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.701.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -18.000 -1.000 -1.000 0
Driftskostnader -19.000 -18.000 -1.000 -1.000 0
Driftsresultat -19.000 -18.000 -1.000 -1.000 1.701.000
Finansinntekter 0 16.258.000 328.000 0 0
Finanskostnader 0 -15.000 0 0 -47.000
Finans 0 16.243.000 328.000 0 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -19.688.000 0 0 -5.000.000
Årsresultat -19.000 16.226.000 327.000 -1.000 1.653.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 3.341.000 3.341.000 3.393.000
Sum anleggsmidler 0 0 3.341.000 3.341.000 3.393.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 148.000 19.836.000 683.000 356.000 4.924.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 52.000 53.000 53.000 1.000
Sum omløpsmidler 199.000 19.888.000 736.000 409.000 4.925.000
Sum eiendeler 199.000 19.888.000 4.077.000 3.750.000 8.318.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 78.000 3.540.000 3.213.000 3.213.000
Sum egenkapital 164.000 183.000 3.645.000 3.318.000 3.318.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 432.000 432.000 0
Utbytte 0 -19.688.000 0 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 35.000 19.705.000 0 0 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 19.705.000 432.000 432.000 5.000.000
Sum gjeld og egenkapital 199.000 19.888.000 4.077.000 3.750.000 8.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 183.000 304.000 -23.000 -75.000
Likviditetsgrad 1 5.7 1 1.7 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 5.7 1 1.7 0.9 1.0
Soliditet 82.4 0.9 89.4 88.5 39.9
Resultatgrad 100.0
Rentedekningsgrad -1.2 36.2
Gjeldsgrad 0.2 107.7 0.1 0.1 1.5
Total kapitalrentabilitet -9.5 81.7 8 20.4
Signatur
13.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex