Lost Events As
Juridisk navn:  Lost Events As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97061370
Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 997209958
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2011 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.77%
Resultat  
  
-169.19%
Egenkapital  
  
-173.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 202.000 691.000 1.143.000 1.037.000 251.000
Resultat: -375.000 542.000 128.000 -303.000 181.000
Egenkapital: -159.000 215.000 -238.000 -366.000 -64.000
Regnskap for  Lost Events As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 202.000 691.000 1.143.000 1.037.000 251.000
Driftskostnader -543.000 -149.000 -1.004.000 -1.324.000 -67.000
Driftsresultat -341.000 542.000 140.000 -287.000 184.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -34.000 0 -12.000 -16.000 -3.000
Finans -34.000 0 -12.000 -16.000 -3.000
Resultat før skatt -375.000 542.000 128.000 -303.000 181.000
Skattekostnad 0 -88.000 0 0 -49.000
Årsresultat -375.000 454.000 128.000 -303.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 34.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 232.000 217.000 152.000 267.000 391.000
Sum eiendeler 232.000 251.000 152.000 267.000 391.000
Sum opptjent egenkapital -259.000 115.000 -338.000 -466.000 -164.000
Sum egenkapital -159.000 215.000 -238.000 -366.000 -64.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 392.000 36.000 390.000 634.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 233.000 251.000 152.000 268.000 390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 202.000 691.000 1.143.000 737.000 251.000
Andre inntekter 0 0 0 300.000 0
Driftsinntekter 202.000 691.000 1.143.000 1.037.000 251.000
Varekostnad -355.000 -36.000 -911.000 -1.147.000 -13.000
Lønninger 0 3.000 0 -27.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -116.000 -93.000 -150.000 -54.000
Driftskostnader -543.000 -149.000 -1.004.000 -1.324.000 -67.000
Driftsresultat -341.000 542.000 140.000 -287.000 184.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -34.000 0 -12.000 -16.000 -3.000
Finans -34.000 0 -12.000 -16.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -375.000 454.000 128.000 -303.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 34.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 34.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 121.000 79.000 10.000 10.000 0
Andre fordringer 111.000 111.000 142.000 226.000 389.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 27.000 0 32.000 2.000
Sum omløpsmidler 232.000 217.000 152.000 267.000 391.000
Sum eiendeler 232.000 251.000 152.000 267.000 391.000
Sum opptjent egenkapital -259.000 115.000 -338.000 -466.000 -164.000
Sum egenkapital -159.000 215.000 -238.000 -366.000 -64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 264.000 -72.000 271.000 254.000 15.000
Betalbar skatt 0 88.000 0 49.000 0
Skyldig offentlige avgifter 103.000 15.000 3.000 3.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 4.000 116.000 328.000 384.000
Sum kortsiktig gjeld 392.000 36.000 390.000 634.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 233.000 251.000 152.000 268.000 390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -160.000 181.000 -238.000 -367.000 -63.000
Likviditetsgrad 1 0.6 6 0.4 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 6 0.4 0.5 0.9
Soliditet -68.2 85.7 -156.6 -136.6 -16.4
Resultatgrad -168.8 78.4 12.2 -27.7 73.3
Rentedekningsgrad 11.7 -17.9 61.3
Gjeldsgrad -2.5 0.2 -1.6 -1.7 -7.1
Total kapitalrentabilitet -146.4 215.9 92.1 -107.1 47.2
Signatur
01.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex