Lovo As
Juridisk navn:  Lovo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92840111
Tyinvegen 2884 Tyinvegen 2884 Fax:
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 914963524
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/13/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-9.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 1.000 11.000
Resultat: -1.000 -1.000 -40.000
Egenkapital: -12.000 -11.000 -10.000
Regnskap for  Lovo As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 1.000 11.000
Driftskostnader -1.000 -2.000 -50.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 -1.000 -40.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -1.000 -1.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 28.000 29.000 30.000
Sum eiendeler 28.000 29.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -41.000 -40.000
Sum egenkapital -12.000 -11.000 -10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 28.000 29.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.000 11.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 1.000 11.000
Varekostnad 0 -2.000 -19.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 0 -31.000
Driftskostnader -1.000 -2.000 -50.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 -1.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 28.000 29.000 30.000
Sum omløpsmidler 28.000 29.000 30.000
Sum eiendeler 28.000 29.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -41.000 -40.000
Sum egenkapital -12.000 -11.000 -10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 40.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 28.000 29.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 -11.000 -10.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.8
Soliditet -42.9 -37.9 -33.3
Resultatgrad -363.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.3 -3.6
Total kapitalrentabilitet -3.6 -3.4 -133.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex