Lovsang.no
Juridisk navn:  Lovsang.no
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22506135
Orions Gate 37 Orions Gate 37 Fax:
4021 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 992415010
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2007
Foretakstype: STI
Revisor: Signare AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.77%
Resultat  
  
-166.28%
Egenkapital  
  
-34.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 666.000 618.000 318.000 333.000 55.000
Resultat: -57.000 86.000 -33.000 56.000 15.000
Egenkapital: 107.000 164.000 78.000 111.000 55.000
Regnskap for  Lovsang.no
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 666.000 618.000 318.000 333.000 55.000
Driftskostnader -724.000 -533.000 -352.000 -279.000 -40.000
Driftsresultat -58.000 85.000 -34.000 55.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -57.000 86.000 -33.000 56.000 15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -57.000 86.000 -33.000 56.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 230.000 316.000 88.000 121.000 65.000
Sum eiendeler 230.000 316.000 88.000 121.000 65.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 64.000 -22.000 11.000 -45.000
Sum egenkapital 107.000 164.000 78.000 111.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 123.000 152.000 10.000 9.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 230.000 316.000 88.000 120.000 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 626.000 568.000 306.000 312.000 55.000
Andre inntekter 40.000 50.000 12.000 21.000 0
Driftsinntekter 666.000 618.000 318.000 333.000 55.000
Varekostnad -586.000 -427.000 -290.000 -165.000 -36.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -106.000 -62.000 -114.000 -4.000
Driftskostnader -724.000 -533.000 -352.000 -279.000 -40.000
Driftsresultat -58.000 85.000 -34.000 55.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -57.000 86.000 -33.000 56.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 47.000 21.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 230.000 269.000 67.000 121.000 65.000
Sum omløpsmidler 230.000 316.000 88.000 121.000 65.000
Sum eiendeler 230.000 316.000 88.000 121.000 65.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 64.000 -22.000 11.000 -45.000
Sum egenkapital 107.000 164.000 78.000 111.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 123.000 152.000 10.000 9.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 123.000 152.000 10.000 9.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 230.000 316.000 88.000 120.000 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 107.000 164.000 78.000 112.000 56.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 8.8 13.4 7.2
Likviditetsgrad 2 1.9 2.1 8.8 13.5 7.3
Soliditet 46.5 51.9 88.6 92.5 85.9
Resultatgrad -8.7 13.8 -10.7 16.5 27.3
Rentedekningsgrad 5 3 -55.0 -15.0
Gjeldsgrad 1.1 0.9 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -25.2 26.9 -38.6 45.8 23.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex