Lovundlaks AS
Juridisk navn:  Lovundlaks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75092020
Postboks 4 Hamnholmen Fax: 75092021
8764 Lovund 8764 Lovund
Fylke: Kommune:
Nordland Lurøy
Org.nr: 940333067
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 9/1/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Edvardsen Økonomiservice
Utvikling:
Omsetning  
  
41.54%
Resultat  
  
41.15%
Egenkapital  
  
1.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 307.376.000 217.169.000 285.586.000 132.834.000 111.505.000
Resultat: 131.099.000 92.879.000 136.320.000 34.500.000 36.246.000
Egenkapital: 292.168.000 287.830.000 243.976.000 171.394.000 159.835.000
Regnskap for  Lovundlaks AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 307.376.000 217.169.000 285.586.000 132.834.000 111.505.000
Driftskostnader -179.291.000 -136.421.000 -150.108.000 -99.350.000 -78.516.000
Driftsresultat 128.085.000 80.748.000 135.478.000 33.484.000 32.988.000
Finansinntekter 9.698.000 12.343.000 1.066.000 2.452.000 4.015.000
Finanskostnader -6.684.000 -212.000 -225.000 -1.436.000 -757.000
Finans 3.014.000 12.131.000 841.000 1.016.000 3.258.000
Resultat før skatt 131.099.000 92.879.000 136.320.000 34.500.000 36.246.000
Skattekostnad -26.761.000 -19.026.000 -33.738.000 -7.941.000 -9.176.000
Årsresultat 104.338.000 73.854.000 102.582.000 26.559.000 27.070.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 632.153.000 113.933.000 94.078.000 81.052.000 84.429.000
Sum omløpsmidler 333.074.000 248.694.000 269.226.000 135.589.000 115.869.000
Sum eiendeler 965.227.000 362.627.000 363.304.000 216.641.000 200.298.000
Sum opptjent egenkapital 292.018.000 287.680.000 243.826.000 171.244.000 159.685.000
Sum egenkapital 292.168.000 287.830.000 243.976.000 171.394.000 159.835.000
Sum langsiktig gjeld 528.001.000 20.250.000 26.620.000 17.618.000 16.854.000
Sum kortsiktig gjeld 145.057.000 54.547.000 92.708.000 27.628.000 23.608.000
Sum gjeld og egenkapital 965.226.000 362.627.000 363.304.000 216.640.000 200.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 306.205.000 216.061.000 285.351.000 132.667.000 111.190.000
Andre inntekter 1.170.000 1.108.000 234.000 167.000 315.000
Driftsinntekter 307.376.000 217.169.000 285.586.000 132.834.000 111.505.000
Varekostnad -195.093.000 -143.209.000 -121.659.000 -76.746.000 -53.522.000
Lønninger -12.341.000 -11.319.000 -9.040.000 -8.137.000 -7.394.000
Avskrivning -10.803.000 -9.651.000 -5.997.000 -6.159.000 -6.595.000
Nedskrivning 0 -1.320.000 0 0 0
Andre driftskostnader -19.622.000 -12.454.000 -13.412.000 -8.308.000 -11.005.000
Driftskostnader -179.291.000 -136.421.000 -150.108.000 -99.350.000 -78.516.000
Driftsresultat 128.085.000 80.748.000 135.478.000 33.484.000 32.988.000
Finansinntekter 9.698.000 12.343.000 1.066.000 2.452.000 4.015.000
Finanskostnader -6.684.000 -212.000 -225.000 -1.436.000 -757.000
Finans 3.014.000 12.131.000 841.000 1.016.000 3.258.000
Konsernbidrag -100.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -15.000.000 -15.000.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 104.338.000 73.854.000 102.582.000 26.559.000 27.070.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 478.880.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Fast eiendom 13.184.000 13.503.000 10.290.000 10.001.000 10.143.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 64.890.000 36.361.000 24.634.000 15.566.000 17.776.000
Sum varige driftsmidler 105.189.000 62.954.000 45.046.000 36.325.000 40.421.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.084.000 45.979.000 44.032.000 39.727.000 39.007.000
Sum anleggsmidler 632.153.000 113.933.000 94.078.000 81.052.000 84.429.000
Varebeholdning 151.077.000 90.333.000 46.390.000 69.335.000 61.120.000
Kundefordringer 55.283.000 34.065.000 39.833.000 12.894.000 548.000
Andre fordringer 4.265.000 17.455.000 9.315.000 4.930.000 5.598.000
Sum investeringer 51.404.000 51.060.000 0 0 0
Kasse, bank 71.044.000 55.781.000 173.688.000 48.430.000 48.602.000
Sum omløpsmidler 333.074.000 248.694.000 269.226.000 135.589.000 115.869.000
Sum eiendeler 965.227.000 362.627.000 363.304.000 216.641.000 200.298.000
Sum opptjent egenkapital 292.018.000 287.680.000 243.826.000 171.244.000 159.685.000
Sum egenkapital 292.168.000 287.830.000 243.976.000 171.394.000 159.835.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.717.000 20.250.000 11.410.000 17.588.000 16.827.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 528.001.000 20.250.000 26.620.000 17.618.000 16.854.000
Leverandørgjeld 25.479.000 11.040.000 12.811.000 4.187.000 2.630.000
Betalbar skatt 14.294.000 10.185.000 39.916.000 7.180.000 4.462.000
Skyldig offentlige avgifter 881.000 756.000 8.842.000 485.000 400.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.404.000 32.566.000 31.139.000 15.776.000 16.116.000
Sum kortsiktig gjeld 145.057.000 54.547.000 92.708.000 27.628.000 23.608.000
Sum gjeld og egenkapital 965.226.000 362.627.000 363.304.000 216.640.000 200.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 188.017.000 194.147.000 176.518.000 107.961.000 92.261.000
Likviditetsgrad 1 2.3 4.6 2.9 4.9 4.9
Likviditetsgrad 2 1.3 2.9 2.4 2.4 2.4
Soliditet 30.3 79.4 67.2 79.1 79.8
Resultatgrad 41.7 37.2 47.4 25.2 29.6
Rentedekningsgrad 19.2 380.9 602.1 25.0 48.9
Gjeldsgrad 2.3 0.3 0.5 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 14.3 25.7 37.6 16.6 18.5
Signatur
15.05.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.03.2017
PROKURA HVER FOR SEG
FJELLGAARD KJETIL
MELAND GERD MARY LOVISE AARNE
MELAND HANS PETTER ROBERT
MELAND JACOB PALMER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex