Luden Bolig AS
Juridisk navn:  Luden Bolig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55309600
C/O Vestbo Bbl Postboks 1947 Nordnes C/O Vestbo Bbl Strandgaten 196 Fax: 55274109
5817 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988398047
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vestbo Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.11%
Resultat  
  
-84.05%
Egenkapital  
  
3.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.991.000 5.352.000 3.645.000 13.555.000 1.646.000
Resultat: 1.280.000 8.024.000 2.576.000 12.102.000 56.000
Egenkapital: 34.073.000 32.793.000 28.781.000 26.205.000 14.103.000
Regnskap for  Luden Bolig AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.991.000 5.352.000 3.645.000 13.555.000 1.646.000
Driftskostnader -1.552.000 -2.184.000 -681.000 -712.000 -498.000
Driftsresultat 1.439.000 4.260.000 2.963.000 12.843.000 1.148.000
Finansinntekter 2.000 5.000 3.000 16.000 13.000
Finanskostnader -160.000 -501.000 -390.000 -757.000 -1.105.000
Finans -158.000 -496.000 -387.000 -741.000 -1.092.000
Resultat før skatt 1.280.000 8.024.000 2.576.000 12.102.000 56.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.280.000 4.012.000 2.576.000 12.102.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.503.000 38.503.000 38.503.000 38.503.000 38.503.000
Sum omløpsmidler 121.000 465.000 570.000 626.000 769.000
Sum eiendeler 38.624.000 38.968.000 39.073.000 39.129.000 39.272.000
Sum opptjent egenkapital 20.022.000 37.482.000 14.729.000 12.154.000 51.000
Sum egenkapital 34.073.000 32.793.000 28.781.000 26.205.000 14.103.000
Sum langsiktig gjeld 3.716.000 11.391.000 9.980.000 12.661.000 25.001.000
Sum kortsiktig gjeld 834.000 480.000 312.000 262.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 38.624.000 63.405.000 39.073.000 39.129.000 39.271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.991.000 10.703.000 3.645.000 13.555.000 1.646.000
Driftsinntekter 2.991.000 5.352.000 3.645.000 13.555.000 1.646.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -19.000 -32.000 -19.000 -26.000 -26.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.533.000 -2.152.000 -662.000 -686.000 -472.000
Driftskostnader -1.552.000 -2.184.000 -681.000 -712.000 -498.000
Driftsresultat 1.439.000 4.260.000 2.963.000 12.843.000 1.148.000
Finansinntekter 2.000 5.000 3.000 16.000 13.000
Finanskostnader -160.000 -501.000 -390.000 -757.000 -1.105.000
Finans -158.000 -496.000 -387.000 -741.000 -1.092.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.280.000 4.012.000 2.576.000 12.102.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 38.503.000 77.005.000 38.503.000 38.503.000 38.503.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 38.503.000 77.005.000 38.503.000 38.503.000 38.503.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.503.000 38.503.000 38.503.000 38.503.000 38.503.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 121.000 263.000 2.000 0 102.000
Andre fordringer 0 0 0 20.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 668.000 568.000 605.000 667.000
Sum omløpsmidler 121.000 465.000 570.000 626.000 769.000
Sum eiendeler 38.624.000 38.968.000 39.073.000 39.129.000 39.272.000
Sum opptjent egenkapital 20.022.000 37.482.000 14.729.000 12.154.000 51.000
Sum egenkapital 34.073.000 32.793.000 28.781.000 26.205.000 14.103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.716.000 11.391.000 9.980.000 12.661.000 25.001.000
Leverandørgjeld 350.000 447.000 93.000 39.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 484.000 512.000 219.000 223.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 834.000 480.000 312.000 262.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 38.624.000 63.405.000 39.073.000 39.129.000 39.271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -713.000 -15.000 258.000 364.000 602.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1 1.8 2.4 4.6
Likviditetsgrad 2 0.1 1 1.8 2.4 4.7
Soliditet 88.2 73.4 73.7 67.0 35.9
Resultatgrad 48.1 79.6 81.3 94.7 69.7
Rentedekningsgrad 9 8.5 7.6 17.0 1.1
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.4 0.5 1.8
Total kapitalrentabilitet 3.7 9.5 7.6 32.9 3.0
Signatur
03.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.02.2020
PROKURA
JOHANNESEN ØYSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex