Ludv G Braathens Rederi AS
Juridisk navn:  Ludv G Braathens Rederi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22017550
c/o Braganza AS Frøyas gate 15 Frøyas Gate 15 Fax: 22017556
0273 Oslo 273 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 887434972
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/12/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-41.55%
Egenkapital  
  
-75.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.564.000 2.676.000 5.015.000 6.228.000 10.393.000
Egenkapital: 7.210.000 29.799.000 28.176.000 26.412.000 20.283.000
Regnskap for  Ludv G Braathens Rederi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -121.000 -117.000 -151.000 -130.000 -167.000
Driftsresultat -121.000 -117.000 -151.000 -130.000 -167.000
Finansinntekter 1.748.000 2.793.000 5.175.000 6.904.000 10.588.000
Finanskostnader -62.000 -1.000 -8.000 -546.000 -29.000
Finans 1.686.000 2.792.000 5.167.000 6.358.000 10.559.000
Resultat før skatt 1.564.000 2.676.000 5.015.000 6.228.000 10.393.000
Skattekostnad -153.000 -153.000 -250.000 -100.000 -75.000
Årsresultat 1.411.000 2.523.000 4.764.000 6.128.000 10.319.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.711.000 20.165.000 19.521.000 12.877.000 18.909.000
Sum omløpsmidler 10.835.000 11.525.000 11.916.000 13.747.000 1.499.000
Sum eiendeler 31.546.000 31.690.000 31.437.000 26.624.000 20.408.000
Sum opptjent egenkapital 6.822.000 29.411.000 27.788.000 26.024.000 19.895.000
Sum egenkapital 7.210.000 29.799.000 28.176.000 26.412.000 20.283.000
Sum langsiktig gjeld 166.000 145.000 154.000 0 75.000
Sum kortsiktig gjeld 24.170.000 1.746.000 3.107.000 213.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 31.546.000 31.690.000 31.437.000 26.625.000 20.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -117.000 -151.000 -130.000 -167.000
Driftskostnader -121.000 -117.000 -151.000 -130.000 -167.000
Driftsresultat -121.000 -117.000 -151.000 -130.000 -167.000
Finansinntekter 1.748.000 2.793.000 5.175.000 6.904.000 10.588.000
Finanskostnader -62.000 -1.000 -8.000 -546.000 -29.000
Finans 1.686.000 2.792.000 5.167.000 6.358.000 10.559.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -24.000.000 -900.000 -3.000.000 0 0
Årsresultat 1.411.000 2.523.000 4.764.000 6.128.000 10.319.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.711.000 20.165.000 19.521.000 12.877.000 18.909.000
Sum anleggsmidler 20.711.000 20.165.000 19.521.000 12.877.000 18.909.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 10.473.000 10.235.000 10.164.000 0 0
Kasse, bank 362.000 1.290.000 1.752.000 13.747.000 1.499.000
Sum omløpsmidler 10.835.000 11.525.000 11.916.000 13.747.000 1.499.000
Sum eiendeler 31.546.000 31.690.000 31.437.000 26.624.000 20.408.000
Sum opptjent egenkapital 6.822.000 29.411.000 27.788.000 26.024.000 19.895.000
Sum egenkapital 7.210.000 29.799.000 28.176.000 26.412.000 20.283.000
Sum avsetninger til forpliktelser 166.000 145.000 154.000 0 75.000
Gjeld til kredittinstitutt 24.000.000 1.570.000 3.000.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 166.000 145.000 154.000 0 75.000
Leverandørgjeld 31.000 8.000 0 30.000 40.000
Betalbar skatt 131.000 162.000 96.000 175.000 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 7.000 10.000 8.000 10.000
Utbytte -24.000.000 -900.000 -3.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.170.000 1.746.000 3.107.000 213.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 31.546.000 31.690.000 31.437.000 26.625.000 20.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.335.000 9.779.000 8.809.000 13.534.000 1.449.000
Likviditetsgrad 1 0.4 6.6 3.8 64.5 30.0
Likviditetsgrad 2 0.4 6.6 3.8 64.5 30.0
Soliditet 22.9 9 89.6 99.2 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -18.9 -0.2 359.3
Gjeldsgrad 3.4 0.1 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5.2 8.4 1 25.4 51.1
Signatur
22.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex