Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ludvig Kamperhaug AS
Juridisk navn:  Ludvig Kamperhaug AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69144377
Postboks 94 Ringtunveien 9 Fax: 69143282
1713 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 926816179
Aksjekapital: 54.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/2/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon AS
Regnskapsfører: Mercator As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.01%
Resultat  
  
-49.88%
Egenkapital  
  
16.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 34.622.000 38.907.000 25.689.000 26.496.000 25.540.000
Resultat: 2.457.000 4.902.000 3.101.000 3.323.000 3.086.000
Egenkapital: 6.470.000 5.538.000 4.785.000 4.478.000 4.102.000
Regnskap for  Ludvig Kamperhaug AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 34.622.000 38.907.000 25.689.000 26.496.000 25.540.000
Driftskostnader -32.393.000 -34.151.000 -22.660.000 -23.188.000 -22.488.000
Driftsresultat 2.229.000 4.755.000 3.029.000 3.308.000 3.052.000
Finansinntekter 237.000 150.000 86.000 20.000 45.000
Finanskostnader -10.000 -2.000 -13.000 -4.000 -10.000
Finans 227.000 148.000 73.000 16.000 35.000
Resultat før skatt 2.457.000 4.902.000 3.101.000 3.323.000 3.086.000
Skattekostnad -524.000 -1.149.000 -794.000 -947.000 -751.000
Årsresultat 1.932.000 3.753.000 2.307.000 2.376.000 2.335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.081.000 4.649.000 754.000 680.000 753.000
Sum omløpsmidler 11.598.000 15.722.000 13.031.000 12.176.000 9.984.000
Sum eiendeler 16.679.000 20.371.000 13.785.000 12.856.000 10.737.000
Sum opptjent egenkapital 6.416.000 5.484.000 4.731.000 4.424.000 4.048.000
Sum egenkapital 6.470.000 5.538.000 4.785.000 4.478.000 4.102.000
Sum langsiktig gjeld 3.787.000 3.536.000 1.967.000 1.829.000 2.200.000
Sum kortsiktig gjeld 6.422.000 11.297.000 7.033.000 6.549.000 4.435.000
Sum gjeld og egenkapital 16.679.000 20.371.000 13.785.000 12.856.000 10.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.267.000 38.428.000 25.482.000 26.372.000 25.405.000
Andre inntekter 355.000 478.000 207.000 124.000 134.000
Driftsinntekter 34.622.000 38.907.000 25.689.000 26.496.000 25.540.000
Varekostnad -15.143.000 -18.027.000 -10.341.000 -10.498.000 -10.984.000
Lønninger -8.679.000 -8.624.000 -6.899.000 -6.410.000 -6.023.000
Avskrivning -244.000 -298.000 -239.000 -169.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.327.000 -7.202.000 -5.181.000 -6.111.000 -5.368.000
Driftskostnader -32.393.000 -34.151.000 -22.660.000 -23.188.000 -22.488.000
Driftsresultat 2.229.000 4.755.000 3.029.000 3.308.000 3.052.000
Finansinntekter 237.000 150.000 86.000 20.000 45.000
Finanskostnader -10.000 -2.000 -13.000 -4.000 -10.000
Finans 227.000 148.000 73.000 16.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -200.000
Årsresultat 1.932.000 3.753.000 2.307.000 2.376.000 2.335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 73.000 110.000 140.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 781.000 349.000 681.000 530.000 478.000
Sum varige driftsmidler 781.000 349.000 681.000 530.000 478.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.300.000 4.300.000 0 41.000 134.000
Sum anleggsmidler 5.081.000 4.649.000 754.000 680.000 753.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.444.000 6.942.000 3.807.000 3.485.000 2.893.000
Andre fordringer 968.000 661.000 650.000 692.000 535.000
Sum investeringer 531.000 2.673.000 2.563.000 2.500.000 0
Kasse, bank 6.654.000 5.447.000 6.010.000 5.498.000 6.556.000
Sum omløpsmidler 11.598.000 15.722.000 13.031.000 12.176.000 9.984.000
Sum eiendeler 16.679.000 20.371.000 13.785.000 12.856.000 10.737.000
Sum opptjent egenkapital 6.416.000 5.484.000 4.731.000 4.424.000 4.048.000
Sum egenkapital 6.470.000 5.538.000 4.785.000 4.478.000 4.102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 58.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.787.000 3.536.000 1.967.000 1.829.000 2.200.000
Leverandørgjeld 1.493.000 1.914.000 2.030.000 1.431.000 1.091.000
Betalbar skatt 518.000 1.070.000 758.000 916.000 891.000
Skyldig offentlige avgifter 811.000 1.785.000 1.257.000 828.000 1.068.000
Utbytte -1.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 2.600.000 3.528.000 988.000 1.317.000 1.185.000
Sum kortsiktig gjeld 6.422.000 11.297.000 7.033.000 6.549.000 4.435.000
Sum gjeld og egenkapital 16.679.000 20.371.000 13.785.000 12.856.000 10.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.176.000 4.425.000 5.998.000 5.627.000 5.549.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 1.9 1.9 2.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 1.9 1.9 2.3
Soliditet 38.8 27.2 34.7 34.8 38.2
Resultatgrad 6.4 12.2 11.8 12.5 11.9
Rentedekningsgrad 222.9 2377.5 2 8 309.7
Gjeldsgrad 1.6 2.7 1.9 1.9 1.6
Total kapitalrentabilitet 14.8 24.1 22.6 25.9 28.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex