Lumarine Tjeldbergodden As
Juridisk navn:  Lumarine Tjeldbergodden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71645166
Stadionveien 21 Bioparken Fax: 70102526
4632 Kristiansand S 6699 Kjørsvikbugen
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aure
Org.nr: 983957536
Aksjekapital: 4.578.430 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 9/15/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.87%
Resultat  
  
-182.4%
Egenkapital  
  
-36.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.173.000 39.309.000 55.702.000 53.260.000 37.601.000
Resultat: -8.921.000 -3.159.000 7.185.000 11.084.000 4.794.000
Egenkapital: 48.350.000 76.553.000 80.657.000 76.770.000 45.506.000
Regnskap for  Lumarine Tjeldbergodden As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.173.000 39.309.000 55.702.000 53.260.000 37.601.000
Driftskostnader -36.021.000 -42.456.000 -48.472.000 -41.662.000 -31.727.000
Driftsresultat -8.849.000 -3.147.000 7.231.000 11.599.000 5.874.000
Finansinntekter 49.000 157.000 248.000 60.000 12.000
Finanskostnader -122.000 -169.000 -294.000 -575.000 -1.093.000
Finans -73.000 -12.000 -46.000 -515.000 -1.081.000
Resultat før skatt -8.921.000 -3.159.000 7.185.000 11.084.000 4.794.000
Skattekostnad 1.552.000 -946.000 -3.298.000 20.180.000 0
Årsresultat -7.369.000 -4.105.000 3.887.000 31.264.000 4.794.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.291.000 53.980.000 61.531.000 69.176.000 53.852.000
Sum omløpsmidler 8.895.000 27.977.000 29.545.000 24.801.000 13.522.000
Sum eiendeler 63.186.000 81.957.000 91.076.000 93.977.000 67.374.000
Sum opptjent egenkapital 2.843.000 31.046.000 35.151.000 31.264.000 0
Sum egenkapital 48.350.000 76.553.000 80.657.000 76.770.000 45.506.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.940.000 5.039.000 9.021.000 12.987.000
Sum kortsiktig gjeld 14.836.000 3.464.000 5.380.000 8.186.000 8.881.000
Sum gjeld og egenkapital 63.185.000 81.956.000 91.076.000 93.977.000 67.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.023.000 39.309.000 55.702.000 53.260.000 37.601.000
Andre inntekter 150.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 27.173.000 39.309.000 55.702.000 53.260.000 37.601.000
Varekostnad -8.744.000 -11.376.000 -11.210.000 -14.755.000 -16.864.000
Lønninger -4.199.000 -5.319.000 -5.552.000 -3.964.000 -3.175.000
Avskrivning -7.495.000 -7.533.000 -7.151.000 -6.838.000 -6.307.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.123.000 -17.073.000 -18.138.000 -16.083.000 -12.979.000
Driftskostnader -36.021.000 -42.456.000 -48.472.000 -41.662.000 -31.727.000
Driftsresultat -8.849.000 -3.147.000 7.231.000 11.599.000 5.874.000
Finansinntekter 49.000 157.000 248.000 60.000 12.000
Finanskostnader -122.000 -169.000 -294.000 -575.000 -1.093.000
Finans -73.000 -12.000 -46.000 -515.000 -1.081.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.369.000 -4.105.000 3.887.000 31.264.000 4.794.000
Balanse detaljer          
Goodwill 3.729.000 5.594.000 7.458.000 9.323.000 11.187.000
Sum Immatrielle midler 32.704.000 33.044.000 35.882.000 40.924.000 22.608.000
Fast eiendom 8.382.000 8.480.000 9.107.000 9.153.000 9.438.000
Maskiner anlegg 13.201.000 12.444.000 16.517.000 19.062.000 21.756.000
Driftsløsøre 3.000 12.000 25.000 38.000 50.000
Sum varige driftsmidler 21.587.000 20.936.000 25.649.000 28.252.000 31.244.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 54.291.000 53.980.000 61.531.000 69.176.000 53.852.000
Varebeholdning 1.279.000 631.000 1.840.000 7.576.000 7.598.000
Kundefordringer 3.369.000 0 6.760.000 2.895.000 531.000
Andre fordringer 3.680.000 2.130.000 234.000 1.237.000 1.273.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 568.000 25.216.000 20.711.000 13.092.000 4.120.000
Sum omløpsmidler 8.895.000 27.977.000 29.545.000 24.801.000 13.522.000
Sum eiendeler 63.186.000 81.957.000 91.076.000 93.977.000 67.374.000
Sum opptjent egenkapital 2.843.000 31.046.000 35.151.000 31.264.000 0
Sum egenkapital 48.350.000 76.553.000 80.657.000 76.770.000 45.506.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.940.000 5.039.000 9.021.000 12.987.000
Leverandørgjeld 3.096.000 2.199.000 2.450.000 7.445.000 8.270.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 265.000 1.051.000 1.996.000 238.000 190.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.475.000 214.000 933.000 503.000 421.000
Sum kortsiktig gjeld 14.836.000 3.464.000 5.380.000 8.186.000 8.881.000
Sum gjeld og egenkapital 63.185.000 81.956.000 91.076.000 93.977.000 67.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.941.000 24.513.000 24.165.000 16.615.000 4.641.000
Likviditetsgrad 1 0.6 8.1 5.5 3 1.5
Likviditetsgrad 2 0.5 7.9 5.1 2.1 0.7
Soliditet 76.5 93.4 88.6 81.7 67.5
Resultatgrad -32.6 - 1 21.8 15.6
Rentedekningsgrad -72.5 -18.6 24.6 20.2 5.4
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet -13.9 -3.6 8.2 12.4 8.7
Signatur
24.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex