Lund Coating As
Juridisk navn:  Lund Coating As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gårdsveien 21 Gårdsveien 21 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 921313918
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/30/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -31.000
Egenkapital: -1.000
Regnskap for  Lund Coating As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -31.000
Driftsresultat -31.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -31.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 7.000
Sum eiendeler 7.000
Sum opptjent egenkapital -31.000
Sum egenkapital -1.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -31.000
Driftskostnader -31.000
Driftsresultat -31.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 7.000
Sum omløpsmidler 7.000
Sum eiendeler 7.000
Sum opptjent egenkapital -31.000
Sum egenkapital -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet -14.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -
Total kapitalrentabilitet -442.9
Signatur
31.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex