Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lund Hagem Arkitekter AS
Juridisk navn:  Lund Hagem Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23333150
Filipstadveien 5 Filipstadveien 5 Fax: 22016901
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 957251471
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 1/2/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Account It As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.77%
Resultat  
  
-104.92%
Egenkapital  
  
-3.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 77.377.000 75.290.000 66.813.000 59.949.000 57.446.000
Resultat: -268.000 5.450.000 4.129.000 5.189.000 3.439.000
Egenkapital: 6.957.000 7.190.000 5.010.000 3.908.000 3.053.000
Regnskap for  Lund Hagem Arkitekter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 77.377.000 75.290.000 66.813.000 59.949.000 57.446.000
Driftskostnader -77.624.000 -69.827.000 -62.673.000 -54.749.000 -53.997.000
Driftsresultat -246.000 5.463.000 4.139.000 5.199.000 3.450.000
Finansinntekter 2.000 4.000 7.000 6.000 4.000
Finanskostnader -24.000 -17.000 -18.000 -16.000 -16.000
Finans -22.000 -13.000 -11.000 -10.000 -12.000
Resultat før skatt -268.000 5.450.000 4.129.000 5.189.000 3.439.000
Skattekostnad 35.000 -1.271.000 -1.027.000 -1.333.000 -997.000
Årsresultat -233.000 4.179.000 3.102.000 3.856.000 2.442.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.571.000 1.425.000 1.414.000 1.554.000 1.965.000
Sum omløpsmidler 25.322.000 29.617.000 28.308.000 23.772.000 19.561.000
Sum eiendeler 28.893.000 31.042.000 29.722.000 25.326.000 21.526.000
Sum opptjent egenkapital 6.557.000 6.790.000 4.610.000 3.508.000 2.653.000
Sum egenkapital 6.957.000 7.190.000 5.010.000 3.908.000 3.053.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 21.936.000 23.852.000 24.712.000 21.418.000 18.462.000
Sum gjeld og egenkapital 28.893.000 31.042.000 29.722.000 25.326.000 21.526.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.620.000 75.045.000 66.795.000 59.877.000 57.157.000
Andre inntekter 757.000 245.000 18.000 71.000 290.000
Driftsinntekter 77.377.000 75.290.000 66.813.000 59.949.000 57.446.000
Varekostnad -9.959.000 -11.170.000 -7.444.000 -3.768.000 -4.785.000
Lønninger -57.165.000 -49.874.000 -47.958.000 -43.313.000 -42.147.000
Avskrivning -1.222.000 -352.000 -488.000 -557.000 -715.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.278.000 -8.431.000 -6.783.000 -7.111.000 -6.350.000
Driftskostnader -77.624.000 -69.827.000 -62.673.000 -54.749.000 -53.997.000
Driftsresultat -246.000 5.463.000 4.139.000 5.199.000 3.450.000
Finansinntekter 2.000 4.000 7.000 6.000 4.000
Finanskostnader -24.000 -17.000 -18.000 -16.000 -16.000
Finans -22.000 -13.000 -11.000 -10.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -2.300.000
Årsresultat -233.000 4.179.000 3.102.000 3.856.000 2.442.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 134.000 100.000 47.000 7.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.436.000 1.325.000 1.368.000 1.547.000 1.965.000
Sum varige driftsmidler 3.436.000 1.325.000 1.368.000 1.547.000 1.965.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.571.000 1.425.000 1.414.000 1.554.000 1.965.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.780.000 20.523.000 19.381.000 15.391.000 15.785.000
Andre fordringer 2.389.000 2.220.000 656.000 546.000 483.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.153.000 6.875.000 8.272.000 7.836.000 3.292.000
Sum omløpsmidler 25.322.000 29.617.000 28.308.000 23.772.000 19.561.000
Sum eiendeler 28.893.000 31.042.000 29.722.000 25.326.000 21.526.000
Sum opptjent egenkapital 6.557.000 6.790.000 4.610.000 3.508.000 2.653.000
Sum egenkapital 6.957.000 7.190.000 5.010.000 3.908.000 3.053.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 11.000
Leverandørgjeld 3.445.000 5.241.000 6.240.000 2.190.000 1.440.000
Betalbar skatt 0 1.324.000 1.066.000 1.351.000 1.038.000
Skyldig offentlige avgifter 9.161.000 6.939.000 7.286.000 5.793.000 6.028.000
Utbytte 0 -2.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -2.300.000
Annen kortsiktig gjeld 9.330.000 8.349.000 8.119.000 9.085.000 7.657.000
Sum kortsiktig gjeld 21.936.000 23.852.000 24.712.000 21.418.000 18.462.000
Sum gjeld og egenkapital 28.893.000 31.042.000 29.722.000 25.326.000 21.526.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.386.000 5.765.000 3.596.000 2.354.000 1.099.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Soliditet 24.1 23.2 16.9 15.4 14.2
Resultatgrad -0.3 7.3 6.2 8.7 6.0
Rentedekningsgrad -10.3 321.4 229.9 324.9 215.9
Gjeldsgrad 3.2 3.3 4.9 5.5 6.1
Total kapitalrentabilitet -0.8 17.6 13.9 20.6 16.0
Signatur
09.06.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2020
PROKURA HVER FOR SEG
LUND SVEIN
PROKURA HVER FOR SEG
RØSBEKK METTE
PROKURA HVER FOR SEG
HONNINGSVÅG JØRGEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex