Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lund Regnskapskontor AS
Juridisk navn:  Lund Regnskapskontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51402400
Sirdalsveien 38 Sirdalsveien 38 Fax: 51402401
4376 Helleland 4376 Helleland
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 987656190
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/6/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.84%
Resultat  
  
7.29%
Egenkapital  
  
100%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.082.000 9.006.000 7.694.000 6.721.000 6.785.000
Resultat: 1.251.000 1.166.000 850.000 671.000 1.002.000
Egenkapital: 100.000 50.000 50.000 35.000 35.000
Regnskap for  Lund Regnskapskontor AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.082.000 9.006.000 7.694.000 6.721.000 6.785.000
Driftskostnader -7.899.000 -7.849.000 -6.854.000 -6.102.000 -5.877.000
Driftsresultat 1.184.000 1.157.000 840.000 619.000 909.000
Finansinntekter 76.000 45.000 21.000 62.000 104.000
Finanskostnader -8.000 -35.000 -11.000 -10.000 -11.000
Finans 68.000 10.000 10.000 52.000 93.000
Resultat før skatt 1.251.000 1.166.000 850.000 671.000 1.002.000
Skattekostnad -297.000 -293.000 -217.000 -194.000 -292.000
Årsresultat 954.000 873.000 633.000 477.000 709.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 406.000 311.000 188.000 128.000 166.000
Sum omløpsmidler 2.516.000 2.498.000 2.043.000 1.502.000 1.873.000
Sum eiendeler 2.922.000 2.809.000 2.231.000 1.630.000 2.039.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 15.000 15.000 0 0
Sum egenkapital 100.000 50.000 50.000 35.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.823.000 2.758.000 2.182.000 1.594.000 2.004.000
Sum gjeld og egenkapital 2.923.000 2.808.000 2.232.000 1.629.000 2.039.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.082.000 9.006.000 7.694.000 6.721.000 6.785.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.082.000 9.006.000 7.694.000 6.721.000 6.785.000
Varekostnad -56.000 -92.000 -49.000 -52.000 -155.000
Lønninger -5.856.000 -5.711.000 -5.107.000 -4.553.000 -4.360.000
Avskrivning -134.000 -69.000 -33.000 -21.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.853.000 -1.977.000 -1.665.000 -1.476.000 -1.342.000
Driftskostnader -7.899.000 -7.849.000 -6.854.000 -6.102.000 -5.877.000
Driftsresultat 1.184.000 1.157.000 840.000 619.000 909.000
Finansinntekter 76.000 45.000 21.000 62.000 104.000
Finanskostnader -8.000 -35.000 -11.000 -10.000 -11.000
Finans 68.000 10.000 10.000 52.000 93.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -904.000 -873.000 -618.000 -477.000 -733.000
Årsresultat 954.000 873.000 633.000 477.000 709.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 32.000 32.000 37.000 55.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 371.000 267.000 144.000 78.000 99.000
Sum varige driftsmidler 371.000 267.000 144.000 78.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 406.000 311.000 188.000 128.000 166.000
Varebeholdning 35.000 44.000 14.000 18.000 30.000
Kundefordringer 1.002.000 1.073.000 1.061.000 858.000 958.000
Andre fordringer 343.000 375.000 321.000 304.000 249.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.136.000 1.006.000 648.000 322.000 228.000
Sum omløpsmidler 2.516.000 2.498.000 2.043.000 1.502.000 1.873.000
Sum eiendeler 2.922.000 2.809.000 2.231.000 1.630.000 2.039.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 15.000 15.000 0 0
Sum egenkapital 100.000 50.000 50.000 35.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 69.000 7.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 154.000 176.000 243.000 32.000 18.000
Betalbar skatt 288.000 293.000 212.000 177.000 277.000
Skyldig offentlige avgifter 684.000 666.000 409.000 373.000 367.000
Utbytte -904.000 -873.000 -618.000 -477.000 -733.000
Annen kortsiktig gjeld 793.000 750.000 630.000 529.000 609.000
Sum kortsiktig gjeld 2.823.000 2.758.000 2.182.000 1.594.000 2.004.000
Sum gjeld og egenkapital 2.923.000 2.808.000 2.232.000 1.629.000 2.039.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -307.000 -260.000 -139.000 -92.000 -131.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0
Soliditet 3.4 1.8 2.2 2.1 1.7
Resultatgrad 1 12.8 10.9 9.2 13.4
Rentedekningsgrad 1 33.1 76.4 68.1 92.1
Gjeldsgrad 28.2 55.2 43.6 45.5 57.3
Total kapitalrentabilitet 43.1 42.8 38.6 41.8 49.7
Signatur
09.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex