Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundadalens Bakside Grunneigarlag Sa
Juridisk navn:  Lundadalens Bakside Grunneigarlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90961361
Nørdre Dalain 67 Nørdre Dalain 67 Fax:
2690 Skjåk 2690 Skjåk
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 912500209
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/21/1963
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Lom Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.51%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-3.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013
Omsetning: 59.000 57.000 50.000 41.000
Resultat: -3.000 0 0 26.000
Egenkapital: 80.000 83.000 83.000 83.000
Regnskap for  Lundadalens Bakside Grunneigarlag Sa
Resultat 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 59.000 57.000 50.000 41.000
Driftskostnader -63.000 -58.000 -53.000 -24.000
Driftsresultat -4.000 -1.000 -3.000 17.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 3.000 9.000
Resultat før skatt -3.000 0 0 26.000
Skattekostnad 0 0 0 -8.000
Årsresultat -3.000 0 0 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 81.000 184.000 165.000 128.000
Sum eiendeler 81.000 184.000 165.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 83.000 83.000 83.000
Sum egenkapital 80.000 83.000 83.000 83.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 101.000 82.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 82.000 184.000 165.000 128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.000 57.000 50.000 41.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 59.000 57.000 50.000 41.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -58.000 -53.000 -24.000
Driftskostnader -63.000 -58.000 -53.000 -24.000
Driftsresultat -4.000 -1.000 -3.000 17.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 3.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 0 0 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 4.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 81.000 180.000 162.000 128.000
Sum omløpsmidler 81.000 184.000 165.000 128.000
Sum eiendeler 81.000 184.000 165.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 83.000 83.000 83.000
Sum egenkapital 80.000 83.000 83.000 83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 8.000 3.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 10.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 83.000 79.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 101.000 82.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 82.000 184.000 165.000 128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 79.000 83.000 83.000 83.000
Likviditetsgrad 1 40.5 1.8 2.0 2.8
Likviditetsgrad 2 40.5 1.9 2.1 2.9
Soliditet 97.6 45.1 50.3 64.8
Resultatgrad -6.8 -1.8 -6.0 41.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 1.2 1.0 0.5
Total kapitalrentabilitet -3.7 0.5 0.0 20.3
Signatur
16.10.2013
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex