Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundberg Transport Og Vask As
Juridisk navn:  Lundberg Transport Og Vask As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22653793
Haneborgenga 18 Østensjøveien 19 Fax: 22650860
1449 Drøbak 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 936628281
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/1984
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 185.000 768.000
Resultat: 0 0 -2.000 -30.000 -60.000
Egenkapital: -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 18.000
Regnskap for  Lundberg Transport Og Vask As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 185.000 768.000
Driftskostnader 0 0 -2.000 -215.000 -828.000
Driftsresultat 0 0 -2.000 -30.000 -60.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -2.000 -30.000 -60.000
Skattekostnad 0 0 1.000 10.000 -55.000
Årsresultat 0 0 -1.000 -20.000 -115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 0 22.000 26.000 189.000
Sum eiendeler 1.000 0 22.000 26.000 189.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -103.000 -103.000 -102.000 -82.000
Sum egenkapital -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 17.000 20.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 8.000 8.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 22.000 26.000 188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 185.000 606.000
Andre inntekter 0 0 0 0 162.000
Driftsinntekter 0 0 0 185.000 768.000
Varekostnad 0 0 0 -195.000 -431.000
Lønninger 0 0 0 4.000 -46.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -2.000 -24.000 -351.000
Driftskostnader 0 0 -2.000 -215.000 -828.000
Driftsresultat 0 0 -2.000 -30.000 -60.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -1.000 -20.000 -115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 64.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 22.000 25.000 126.000
Sum omløpsmidler 1.000 0 22.000 26.000 189.000
Sum eiendeler 1.000 0 22.000 26.000 189.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -103.000 -103.000 -102.000 -82.000
Sum egenkapital -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 17.000 20.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 17.000 20.000 29.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 72.000
Betalbar skatt 0 0 2.000 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 2.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 3.000 6.000 6.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 8.000 8.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 22.000 26.000 188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 -3.000 14.000 18.000 48.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0 2.8 3.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0 2.8 3.3 1.4
Soliditet -13.6 -7.7 9.6
Resultatgrad -16.2 -7.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -8.3 -14.0 9.4
Total kapitalrentabilitet 0 -9.1 -115.4 -31.9
Signatur
31.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex