Lundeby Holding AS
Juridisk navn:  Lundeby Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95043105
Høienhaldgata 2 Høienhaldgata 2 Fax:
1532 Moss 1532 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 993122416
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-79.35%
Resultat  
  
181.36%
Egenkapital  
  
282.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 184.000 891.000 222.000 0 0
Resultat: 48.000 -59.000 -24.000 0 0
Egenkapital: 31.000 -17.000 42.000 65.000 65.000
Regnskap for  Lundeby Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 184.000 891.000 222.000 0 0
Driftskostnader -136.000 -947.000 -246.000 0 0
Driftsresultat 49.000 -56.000 -24.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 0 0
Finans -1.000 -3.000 0 0 0
Resultat før skatt 48.000 -59.000 -24.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -59.000 -24.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 10.000 146.000 112.000 0 0
Sum eiendeler 110.000 246.000 212.000 100.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 -117.000 -58.000 -35.000 -35.000
Sum egenkapital 31.000 -17.000 42.000 65.000 65.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 79.000 263.000 171.000 35.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000 246.000 213.000 100.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 184.000 891.000 222.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 184.000 891.000 222.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -109.000 -876.000 -230.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -71.000 -16.000 0 0
Driftskostnader -136.000 -947.000 -246.000 0 0
Driftsresultat 49.000 -56.000 -24.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 0 0
Finans -1.000 -3.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -59.000 -24.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 14.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 146.000 99.000 0 0
Sum omløpsmidler 10.000 146.000 112.000 0 0
Sum eiendeler 110.000 246.000 212.000 100.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 -117.000 -58.000 -35.000 -35.000
Sum egenkapital 31.000 -17.000 42.000 65.000 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 35.000 35.000 35.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 96.000 98.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 132.000 38.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 79.000 263.000 171.000 35.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000 246.000 213.000 100.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.000 -117.000 -59.000 -35.000 -35.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.6 0.7 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.6 0.7 0 0.1
Soliditet 28.2 -6.9 19.7 6 65.0
Resultatgrad 26.6 -6.3 -10.8
Rentedekningsgrad 4 -18.7
Gjeldsgrad 2.5 -15.5 4.1 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 44.5 -22.8 -11.3 0 0.0
Signatur
15.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
PAUL ANDREAS LUNDEBY
Prokurister
15.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex