Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lunden Invest As
Juridisk navn:  Lunden Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90938465
Eidsbakken 81 Eidsbakken 81 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 898852792
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/27/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.91%
Resultat  
  
140.35%
Egenkapital  
  
13.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 217.000 178.000 196.000 8.000 0
Resultat: 23.000 -57.000 -86.000 -102.000 0
Egenkapital: -157.000 -181.000 -124.000 -37.000 64.000
Regnskap for  Lunden Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 217.000 178.000 196.000 8.000 0
Driftskostnader -46.000 -67.000 -108.000 -72.000 0
Driftsresultat 170.000 111.000 87.000 -64.000 0
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -149.000 -167.000 -174.000 -38.000 0
Finans -147.000 -167.000 -174.000 -38.000 0
Resultat før skatt 23.000 -57.000 -86.000 -102.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -57.000 -86.000 -102.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.100.000 5.100.000 4.983.000 4.359.000 0
Sum omløpsmidler 0 0 -1.637.000 73.000 64.000
Sum eiendeler 5.100.000 5.100.000 3.346.000 4.432.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -267.000 -291.000 -234.000 -147.000 -46.000
Sum egenkapital -157.000 -181.000 -124.000 -37.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 5.255.000 5.281.000 3.464.000 4.458.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 6.000 11.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.101.000 5.100.000 3.346.000 4.432.000 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 18.000 9.000 0 0
Andre inntekter 217.000 160.000 186.000 8.000 0
Driftsinntekter 217.000 178.000 196.000 8.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -67.000 -108.000 -72.000 0
Driftskostnader -46.000 -67.000 -108.000 -72.000 0
Driftsresultat 170.000 111.000 87.000 -64.000 0
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -149.000 -167.000 -174.000 -38.000 0
Finans -147.000 -167.000 -174.000 -38.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -57.000 -86.000 -102.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.073.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 5.073.000 4.973.000 4.359.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 5.073.000 4.973.000 4.359.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 27.000 9.000 0 0
Sum anleggsmidler 5.100.000 5.100.000 4.983.000 4.359.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 73.000 64.000
Sum omløpsmidler 0 0 -1.637.000 73.000 64.000
Sum eiendeler 5.100.000 5.100.000 3.346.000 4.432.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -267.000 -291.000 -234.000 -147.000 -46.000
Sum egenkapital -157.000 -181.000 -124.000 -37.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.255.000 5.281.000 3.464.000 4.458.000 0
Leverandørgjeld 3.000 0 6.000 11.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 6.000 11.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.101.000 5.100.000 3.346.000 4.432.000 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 0 -1.643.000 62.000 64.000
Likviditetsgrad 1 0 -272.8 6.6
Likviditetsgrad 2 0 0 -272.8 6.7 0.0
Soliditet -3.1 -3.5 -3.7 -0.8 100.0
Resultatgrad 78.3 62.4 44.4 -800.0
Rentedekningsgrad 1.1 0.7 0.5 -1.7
Gjeldsgrad -33.5 -29.2 -120.8 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.4 2.2 2.6 -1.4 0.0
Signatur
20.09.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex