Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lundlia Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Lundlia Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordalsvegen 3 Nordalsvegen 3 Fax:
7540 Klæbu 7540 Klæbu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 922935742
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/14/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Olafsen As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 6.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Lundlia Utbyggingsselskap As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -5.000
Driftsresultat -5.000
Finansinntekter 186.000
Finanskostnader -175.000
Finans 11.000
Resultat før skatt 6.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 8.419.000
Sum eiendeler 8.419.000
Sum opptjent egenkapital 6.000
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 8.388.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 8.420.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -5.000
Driftskostnader -5.000
Driftsresultat -5.000
Finansinntekter 186.000
Finanskostnader -175.000
Finans 11.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 8.169.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 65.000
Sum omløpsmidler 8.419.000
Sum eiendeler 8.419.000
Sum opptjent egenkapital 6.000
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 8.388.000
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 8.420.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.417.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 0.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 279.7
Total kapitalrentabilitet 2.1
Signatur
24.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex