Lungespesialist Karin Stang Volden As
Juridisk navn:  Lungespesialist Karin Stang Volden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56313790
Blombakkane 2 Blombakkane 2 Fax: 55336881
5354 Straume 5354 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 990006148
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/14/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
8.99%
Resultat  
  
35.86%
Egenkapital  
  
13.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.856.000 5.373.000 4.986.000 4.697.000 4.716.000
Resultat: 1.993.000 1.467.000 1.035.000 1.620.000 1.648.000
Egenkapital: 9.095.000 7.981.000 6.949.000 6.193.000 5.773.000
Regnskap for  Lungespesialist Karin Stang Volden As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.856.000 5.373.000 4.986.000 4.697.000 4.716.000
Driftskostnader -3.971.000 -3.906.000 -3.971.000 -3.110.000 -3.284.000
Driftsresultat 1.885.000 1.467.000 1.015.000 1.587.000 1.432.000
Finansinntekter 109.000 1.000 21.000 33.000 216.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 109.000 0 21.000 33.000 216.000
Resultat før skatt 1.993.000 1.467.000 1.035.000 1.620.000 1.648.000
Skattekostnad -430.000 -319.000 -279.000 -400.000 -362.000
Årsresultat 1.564.000 1.148.000 756.000 1.220.000 1.286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 68.000 111.000 61.000 8.000
Sum omløpsmidler 9.694.000 8.615.000 7.594.000 6.984.000 7.012.000
Sum eiendeler 9.799.000 8.683.000 7.705.000 7.045.000 7.020.000
Sum opptjent egenkapital 8.995.000 7.881.000 6.849.000 6.093.000 5.673.000
Sum egenkapital 9.095.000 7.981.000 6.949.000 6.193.000 5.773.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 704.000 702.000 756.000 852.000 1.247.000
Sum gjeld og egenkapital 9.799.000 8.683.000 7.705.000 7.045.000 7.020.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 5.856.000 5.373.000 4.986.000 4.697.000 4.716.000
Driftsinntekter 5.856.000 5.373.000 4.986.000 4.697.000 4.716.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.464.000 -1.462.000 -1.447.000 -889.000 -935.000
Avskrivning -33.000 -43.000 -47.000 -18.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.474.000 -2.401.000 -2.477.000 -2.203.000 -2.345.000
Driftskostnader -3.971.000 -3.906.000 -3.971.000 -3.110.000 -3.284.000
Driftsresultat 1.885.000 1.467.000 1.015.000 1.587.000 1.432.000
Finansinntekter 109.000 1.000 21.000 33.000 216.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 109.000 0 21.000 33.000 216.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -116.000 0 -800.000 -650.000
Årsresultat 1.564.000 1.148.000 756.000 1.220.000 1.286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 105.000 68.000 111.000 61.000 8.000
Sum varige driftsmidler 105.000 68.000 111.000 61.000 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 105.000 68.000 111.000 61.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 8.000
Andre fordringer 33.000 196.000 38.000 140.000 18.000
Sum investeringer 8.417.000 7.509.000 6.509.000 4.593.000 1.764.000
Kasse, bank 1.244.000 910.000 1.047.000 2.251.000 5.222.000
Sum omløpsmidler 9.694.000 8.615.000 7.594.000 6.984.000 7.012.000
Sum eiendeler 9.799.000 8.683.000 7.705.000 7.045.000 7.020.000
Sum opptjent egenkapital 8.995.000 7.881.000 6.849.000 6.093.000 5.673.000
Sum egenkapital 9.095.000 7.981.000 6.949.000 6.193.000 5.773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 7.000 4.000 0 0
Betalbar skatt 430.000 319.000 303.000 400.000 362.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 107.000 129.000 130.000 100.000
Utbytte 0 -116.000 0 -800.000 -650.000
Annen kortsiktig gjeld 154.000 153.000 320.000 122.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 704.000 702.000 756.000 852.000 1.247.000
Sum gjeld og egenkapital 9.799.000 8.683.000 7.705.000 7.045.000 7.020.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.990.000 7.913.000 6.838.000 6.132.000 5.765.000
Likviditetsgrad 1 13.8 12.3 1 8.2 5.6
Likviditetsgrad 2 13.8 12.3 1 8.2 5.7
Soliditet 92.8 91.9 90.2 87.9 82.2
Resultatgrad 32.2 27.3 20.4 33.8 30.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 20.3 16.9 13.4 2 23.5
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex