Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lunner Grunneierlag Sa
Juridisk navn:  Lunner Grunneierlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96014712
Hilde Waaler Lunnerlinna 105A Hilde Waaler Lunnerlinna 105A Fax:
2730 Lunner 2730 Lunner
Fylke: Kommune:
Viken Lunner
Org.nr: 969216094
Aksjekapital: 201.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1991 1
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Gran Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.29%
Resultat  
  
-193.81%
Egenkapital  
  
-49.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 133.000 157.000 180.000 159.000 204.000
Resultat: -106.000 113.000 -189.000 109.000 -47.000
Egenkapital: 110.000 216.000 103.000 292.000 201.000
Regnskap for  Lunner Grunneierlag Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 133.000 157.000 180.000 159.000 204.000
Driftskostnader -242.000 -45.000 -373.000 -55.000 -262.000
Driftsresultat -108.000 112.000 -193.000 105.000 -57.000
Finansinntekter 3.000 1.000 4.000 4.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 4.000 4.000 11.000
Resultat før skatt -106.000 113.000 -189.000 109.000 -47.000
Skattekostnad 0 0 0 -17.000 -19.000
Årsresultat -106.000 113.000 -189.000 91.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 383.000 286.000 490.000 367.000 295.000
Sum eiendeler 383.000 286.000 490.000 367.000 295.000
Sum opptjent egenkapital 110.000 216.000 103.000 292.000 0
Sum egenkapital 110.000 216.000 103.000 292.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 273.000 70.000 387.000 75.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 383.000 286.000 490.000 367.000 295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 133.000 157.000 180.000 159.000 204.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 133.000 157.000 180.000 159.000 204.000
Varekostnad -5.000 0 -29.000 0 0
Lønninger -15.000 -20.000 -19.000 -22.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -25.000 -325.000 -33.000 -262.000
Driftskostnader -242.000 -45.000 -373.000 -55.000 -262.000
Driftsresultat -108.000 112.000 -193.000 105.000 -57.000
Finansinntekter 3.000 1.000 4.000 4.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 4.000 4.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -106.000 113.000 -189.000 91.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 28.000 68.000 42.000 41.000
Andre fordringer 26.000 6.000 44.000 7.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 284.000 252.000 376.000 319.000 220.000
Sum omløpsmidler 383.000 286.000 490.000 367.000 295.000
Sum eiendeler 383.000 286.000 490.000 367.000 295.000
Sum opptjent egenkapital 110.000 216.000 103.000 292.000 0
Sum egenkapital 110.000 216.000 103.000 292.000 201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 269.000 22.000 381.000 17.000 93.000
Betalbar skatt 0 0 0 17.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 35.000 6.000 41.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 13.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 273.000 70.000 387.000 75.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 383.000 286.000 490.000 367.000 295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 110.000 216.000 103.000 292.000 201.000
Likviditetsgrad 1 1.4 4.1 1.3 4.9 3.1
Likviditetsgrad 2 1.4 4.1 1.3 4.9 3.2
Soliditet 28.7 75.5 2 79.6 68.1
Resultatgrad -81.2 71.3 -107.2 66.0 -27.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.5 0.3 3.8 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -27.4 39.5 -38.6 29.7 -15.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex