Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lunt Og Vakkert As
Juridisk navn:  Lunt Og Vakkert As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jamthaugvegen 11 Jamthaugvegen 11 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 916593392
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kl Regnskap Rosten As
Utvikling:
Omsetning  
  
106.92%
Resultat  
  
297.54%
Egenkapital  
  
91.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.272.000 1.098.000 176.000
Resultat: 241.000 -122.000 -189.000
Egenkapital: -25.000 -281.000 -159.000
Regnskap for  Lunt Og Vakkert As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.272.000 1.098.000 176.000
Driftskostnader -2.016.000 -1.191.000 -336.000
Driftsresultat 256.000 -93.000 -160.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -15.000 -30.000 -29.000
Finans -15.000 -29.000 -29.000
Resultat før skatt 241.000 -122.000 -189.000
Skattekostnad 16.000 0 0
Årsresultat 256.000 -122.000 -189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.000 100.000 99.000
Sum omløpsmidler 1.157.000 1.051.000 648.000
Sum eiendeler 1.282.000 1.151.000 747.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -311.000 -189.000
Sum egenkapital -25.000 -281.000 -159.000
Sum langsiktig gjeld 154.000 243.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 1.153.000 1.190.000 588.000
Sum gjeld og egenkapital 1.282.000 1.152.000 748.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.272.000 1.059.000 176.000
Andre inntekter 0 39.000 0
Driftsinntekter 2.272.000 1.098.000 176.000
Varekostnad -938.000 -626.000 -179.000
Lønninger -203.000 -133.000 0
Avskrivning -11.000 -38.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -864.000 -394.000 -130.000
Driftskostnader -2.016.000 -1.191.000 -336.000
Driftsresultat 256.000 -93.000 -160.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -15.000 -30.000 -29.000
Finans -15.000 -29.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 256.000 -122.000 -189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 90.000 0 0
Sum Immatrielle midler 106.000 100.000 99.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 19.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 125.000 100.000 99.000
Varebeholdning 1.326.000 1.028.000 631.000
Kundefordringer -53.000 0 0
Andre fordringer 21.000 18.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 5.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.157.000 1.051.000 648.000
Sum eiendeler 1.282.000 1.151.000 747.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -311.000 -189.000
Sum egenkapital -25.000 -281.000 -159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 113.000 196.000
Sum langsiktig gjeld 154.000 243.000 319.000
Leverandørgjeld 9.000 122.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 72.000 63.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.072.000 892.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 1.153.000 1.190.000 588.000
Sum gjeld og egenkapital 1.282.000 1.152.000 748.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 -139.000 60.000
Likviditetsgrad 1 1 0 1
Likviditetsgrad 2 -0.1 0 0
Soliditet -24.4 -21.3
Resultatgrad 11.3 -8.5 -90.9
Rentedekningsgrad 17.1 -3.1 -5.5
Gjeldsgrad -52.3 -5.1 -5.7
Total kapitalrentabilitet 2 -21.4
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex