Lurøyveiding AS
Juridisk navn:  Lurøyveiding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75093535
Fax:
8766 Lurøy 8766 Lurøy
Fylke: Kommune:
Nordland Lurøy
Org.nr: 974379066
Aksjekapital: 610.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/15/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.57%
Resultat  
  
-38.23%
Egenkapital  
  
9.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 66.906.000 71.612.000 88.329.000 58.348.000 41.318.000
Resultat: 10.090.000 16.334.000 29.463.000 9.029.000 2.384.000
Egenkapital: 94.249.000 85.956.000 75.256.000 54.913.000 49.231.000
Regnskap for  Lurøyveiding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 66.906.000 71.612.000 88.329.000 58.348.000 41.318.000
Driftskostnader -53.945.000 -52.143.000 -54.992.000 -45.065.000 -34.636.000
Driftsresultat 12.961.000 19.468.000 33.336.000 13.283.000 6.682.000
Finansinntekter 330.000 194.000 187.000 378.000 294.000
Finanskostnader -3.200.000 -3.329.000 -4.061.000 -4.631.000 -4.592.000
Finans -2.870.000 -3.135.000 -3.874.000 -4.253.000 -4.298.000
Resultat før skatt 10.090.000 16.334.000 29.463.000 9.029.000 2.384.000
Skattekostnad -2.125.000 -3.651.000 -7.104.000 -1.847.000 -697.000
Årsresultat 7.966.000 12.683.000 22.359.000 7.182.000 1.688.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 185.400.000 200.871.000 184.399.000 185.458.000 188.705.000
Sum omløpsmidler 27.309.000 25.801.000 39.100.000 17.634.000 14.170.000
Sum eiendeler 212.709.000 226.672.000 223.499.000 203.092.000 202.875.000
Sum opptjent egenkapital 93.639.000 85.346.000 74.646.000 54.303.000 48.621.000
Sum egenkapital 94.249.000 85.956.000 75.256.000 54.913.000 49.231.000
Sum langsiktig gjeld 102.526.000 114.018.000 125.864.000 133.153.000 141.834.000
Sum kortsiktig gjeld 15.934.000 26.697.000 22.381.000 15.026.000 11.810.000
Sum gjeld og egenkapital 212.709.000 226.671.000 223.501.000 203.092.000 202.875.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.656.000 71.612.000 79.240.000 58.348.000 33.609.000
Andre inntekter 250.000 0 9.089.000 0 7.709.000
Driftsinntekter 66.906.000 71.612.000 88.329.000 58.348.000 41.318.000
Varekostnad -2.350.000 -2.539.000 -4.132.000 -2.154.000 -1.469.000
Lønninger -25.851.000 -27.246.000 -30.235.000 -23.428.000 -15.033.000
Avskrivning -9.911.000 -10.064.000 -9.550.000 -9.412.000 -7.320.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.833.000 -12.294.000 -11.075.000 -10.071.000 -10.814.000
Driftskostnader -53.945.000 -52.143.000 -54.992.000 -45.065.000 -34.636.000
Driftsresultat 12.961.000 19.468.000 33.336.000 13.283.000 6.682.000
Finansinntekter 330.000 194.000 187.000 378.000 294.000
Finanskostnader -3.200.000 -3.329.000 -4.061.000 -4.631.000 -4.592.000
Finans -2.870.000 -3.135.000 -3.874.000 -4.253.000 -4.298.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.966.000 12.683.000 22.359.000 7.182.000 1.688.000
Balanse detaljer          
Goodwill 144.236.000 148.470.000 135.452.000 134.325.000 131.700.000
Sum Immatrielle midler 144.236.000 148.470.000 135.452.000 134.325.000 131.700.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 41.104.000 45.021.000 48.887.000 51.094.000 56.995.000
Sum finansielle anleggsmidler 59.000 7.380.000 59.000 39.000 9.000
Sum anleggsmidler 185.400.000 200.871.000 184.399.000 185.458.000 188.705.000
Varebeholdning 220.000 132.000 0 0 0
Kundefordringer 499.000 126.000 750.000 -855.000 610.000
Andre fordringer 26.000 408.000 334.000 2.116.000 3.080.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.565.000 25.135.000 38.017.000 6.173.000 10.479.000
Sum omløpsmidler 27.309.000 25.801.000 39.100.000 17.634.000 14.170.000
Sum eiendeler 212.709.000 226.672.000 223.499.000 203.092.000 202.875.000
Sum opptjent egenkapital 93.639.000 85.346.000 74.646.000 54.303.000 48.621.000
Sum egenkapital 94.249.000 85.956.000 75.256.000 54.913.000 49.231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.626.000 6.985.000 8.697.000 8.353.000 10.234.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.685.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 102.526.000 114.018.000 125.864.000 133.153.000 141.834.000
Leverandørgjeld 1.286.000 1.624.000 1.845.000 2.618.000 634.000
Betalbar skatt 3.484.000 3.998.000 6.760.000 3.728.000 498.000
Skyldig offentlige avgifter 8.283.000 6.530.000 10.814.000 6.257.000 1.533.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 898.000 6.878.000 980.000 924.000 7.645.000
Sum kortsiktig gjeld 15.934.000 26.697.000 22.381.000 15.026.000 11.810.000
Sum gjeld og egenkapital 212.709.000 226.671.000 223.501.000 203.092.000 202.875.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.375.000 -896.000 16.719.000 2.608.000 2.360.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1 1.7 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1 1.7 1.2 1.2
Soliditet 44.3 37.9 33.7 27.0 24.3
Resultatgrad 19.4 27.2 37.7 22.8 16.2
Rentedekningsgrad 4.1 5.8 8.2 2.9 1.5
Gjeldsgrad 1.3 1.6 2 2.7 3.1
Total kapitalrentabilitet 6.2 8.7 1 6.7 3.4
Signatur
04.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex