Luster Treningssenter AS
Juridisk navn:  Luster Treningssenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57684435
Øyagata 16 Øyagata 16 Fax:
6868 Gaupne 6868 Gaupne
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 986219765
Aksjekapital: 235.875 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 9/16/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sogn Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.88%
Resultat  
  
113.08%
Egenkapital  
  
24.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.979.000 2.953.000 3.073.000 2.974.000 2.082.000
Resultat: 505.000 237.000 350.000 577.000 116.000
Egenkapital: 2.012.000 1.615.000 1.431.000 1.162.000 721.000
Regnskap for  Luster Treningssenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.979.000 2.953.000 3.073.000 2.974.000 2.082.000
Driftskostnader -2.478.000 -2.718.000 -2.722.000 -2.398.000 -1.967.000
Driftsresultat 502.000 234.000 350.000 575.000 116.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 3.000 3.000 0 1.000 0
Resultat før skatt 505.000 237.000 350.000 577.000 116.000
Skattekostnad -109.000 -52.000 -81.000 -136.000 -19.000
Årsresultat 397.000 184.000 270.000 441.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 178.000 255.000 101.000 151.000
Sum omløpsmidler 2.670.000 2.624.000 1.565.000 1.465.000 803.000
Sum eiendeler 2.791.000 2.802.000 1.820.000 1.566.000 954.000
Sum opptjent egenkapital 1.770.000 1.374.000 1.189.000 920.000 479.000
Sum egenkapital 2.012.000 1.615.000 1.431.000 1.162.000 721.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 779.000 1.187.000 389.000 404.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 2.791.000 2.803.000 1.820.000 1.566.000 955.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.888.000 2.500.000 2.652.000 2.665.000 1.883.000
Andre inntekter 91.000 453.000 420.000 309.000 199.000
Driftsinntekter 2.979.000 2.953.000 3.073.000 2.974.000 2.082.000
Varekostnad -100.000 -32.000 -35.000 -29.000 -23.000
Lønninger -1.209.000 -1.612.000 -1.588.000 -1.389.000 -1.037.000
Avskrivning -57.000 -77.000 -92.000 -50.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.112.000 -997.000 -1.007.000 -930.000 -859.000
Driftskostnader -2.478.000 -2.718.000 -2.722.000 -2.398.000 -1.967.000
Driftsresultat 502.000 234.000 350.000 575.000 116.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 3.000 3.000 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 397.000 184.000 270.000 441.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 121.000 178.000 255.000 101.000 151.000
Sum varige driftsmidler 121.000 178.000 255.000 101.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 121.000 178.000 255.000 101.000 151.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 82.000 111.000 225.000 180.000 155.000
Andre fordringer 280.000 348.000 5.000 5.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.307.000 2.165.000 1.335.000 1.280.000 641.000
Sum omløpsmidler 2.670.000 2.624.000 1.565.000 1.465.000 803.000
Sum eiendeler 2.791.000 2.802.000 1.820.000 1.566.000 954.000
Sum opptjent egenkapital 1.770.000 1.374.000 1.189.000 920.000 479.000
Sum egenkapital 2.012.000 1.615.000 1.431.000 1.162.000 721.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 57.000 248.000 74.000 49.000 46.000
Betalbar skatt 109.000 52.000 81.000 136.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 76.000 116.000 93.000 107.000 81.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 537.000 770.000 142.000 112.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 779.000 1.187.000 389.000 404.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 2.791.000 2.803.000 1.820.000 1.566.000 955.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.891.000 1.437.000 1.176.000 1.061.000 569.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.2 4 3.6 3.4
Likviditetsgrad 2 3.4 2.2 4 3.6 3.5
Soliditet 72.1 57.6 78.6 74.2 75.5
Resultatgrad 16.9 7.9 11.4 19.3 5.6
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 18.1 8.5 19.3 36.8 12.1
Signatur
22.01.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex