Lustrabui AS
Juridisk navn:  Lustrabui AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57681400
Bringebakkane 2 Bringebakkane 2 Fax:
6872 Luster 6872 Luster
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 991798226
Aksjekapital: 906.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 8/20/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sogn Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.04%
Resultat  
  
10.87%
Egenkapital  
  
-75.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.206.000 5.102.000 5.198.000 5.400.000 4.830.000
Resultat: -82.000 -92.000 51.000 -211.000 66.000
Egenkapital: -190.000 -108.000 -16.000 -523.000 -312.000
Regnskap for  Lustrabui AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.206.000 5.102.000 5.198.000 5.400.000 4.830.000
Driftskostnader -5.213.000 -5.121.000 -5.069.000 -5.526.000 -4.678.000
Driftsresultat -8.000 -19.000 128.000 -126.000 151.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -75.000 -73.000 -77.000 -85.000 -86.000
Finans -75.000 -73.000 -77.000 -85.000 -85.000
Resultat før skatt -82.000 -92.000 51.000 -211.000 66.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -82.000 -92.000 51.000 -211.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.353.000 1.457.000 1.567.000 1.677.000 1.807.000
Sum omløpsmidler 456.000 364.000 521.000 526.000 629.000
Sum eiendeler 1.809.000 1.821.000 2.088.000 2.203.000 2.436.000
Sum opptjent egenkapital -796.000 -714.000 -622.000 -673.000 -462.000
Sum egenkapital -190.000 -108.000 -16.000 -523.000 -312.000
Sum langsiktig gjeld 1.353.000 1.239.000 1.356.000 1.985.000 2.167.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 690.000 749.000 741.000 582.000
Sum gjeld og egenkapital 1.809.000 1.821.000 2.089.000 2.203.000 2.437.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.198.000 5.102.000 5.198.000 5.400.000 4.830.000
Andre inntekter 8.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.206.000 5.102.000 5.198.000 5.400.000 4.830.000
Varekostnad -1.341.000 -1.432.000 -1.340.000 -1.406.000 -1.215.000
Lønninger -2.870.000 -2.894.000 -2.828.000 -3.295.000 -2.612.000
Avskrivning -104.000 -110.000 -110.000 -130.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -898.000 -685.000 -791.000 -695.000 -690.000
Driftskostnader -5.213.000 -5.121.000 -5.069.000 -5.526.000 -4.678.000
Driftsresultat -8.000 -19.000 128.000 -126.000 151.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -75.000 -73.000 -77.000 -85.000 -86.000
Finans -75.000 -73.000 -77.000 -85.000 -85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -82.000 -92.000 51.000 -211.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.133.000 1.210.000 1.290.000 1.370.000 1.450.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 188.000 215.000 245.000 275.000 325.000
Sum varige driftsmidler 1.321.000 1.425.000 1.535.000 1.645.000 1.775.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Sum anleggsmidler 1.353.000 1.457.000 1.567.000 1.677.000 1.807.000
Varebeholdning 136.000 100.000 156.000 127.000 114.000
Kundefordringer 172.000 162.000 186.000 207.000 128.000
Andre fordringer 9.000 39.000 8.000 0 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 139.000 63.000 173.000 192.000 366.000
Sum omløpsmidler 456.000 364.000 521.000 526.000 629.000
Sum eiendeler 1.809.000 1.821.000 2.088.000 2.203.000 2.436.000
Sum opptjent egenkapital -796.000 -714.000 -622.000 -673.000 -462.000
Sum egenkapital -190.000 -108.000 -16.000 -523.000 -312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 50.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.353.000 1.239.000 1.356.000 1.985.000 2.167.000
Leverandørgjeld 71.000 13.000 70.000 41.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 160.000 150.000 234.000 347.000 222.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 415.000 478.000 445.000 354.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 690.000 749.000 741.000 582.000
Sum gjeld og egenkapital 1.809.000 1.821.000 2.089.000 2.203.000 2.437.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -190.000 -326.000 -228.000 -215.000 47.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.7 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.5 0.6 0.9
Soliditet -10.5 -5.9 -0.8 -23.7 -12.8
Resultatgrad -0.2 -0.4 2.5 -2.3 3.1
Rentedekningsgrad -0.1 -0.3 1.7 -1.5 1.8
Gjeldsgrad -10.5 -17.9 -131.6 -5.2 -8.8
Total kapitalrentabilitet -0.4 6.1 -5.7 6.2
Signatur
26.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex