Luxcom As
Juridisk navn:  Luxcom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99539034
Åheim Åheim Fax:
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 912664317
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/5/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.96%
Resultat  
  
105.26%
Egenkapital  
  
0.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 382.000 444.000 426.000 276.000 314.000
Resultat: 1.000 -19.000 -8.000 -195.000 -21.000
Egenkapital: -120.000 -121.000 -200.000 -192.000 3.000
Regnskap for  Luxcom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 382.000 444.000 426.000 276.000 314.000
Driftskostnader -379.000 -456.000 -425.000 -460.000 -328.000
Driftsresultat 4.000 -12.000 1.000 -183.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -9.000 -14.000 -7.000
Finans -2.000 -7.000 -9.000 -12.000 -7.000
Resultat før skatt 1.000 -19.000 -8.000 -195.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -19.000 -8.000 -195.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 8.000 8.000 25.000
Sum omløpsmidler 72.000 84.000 57.000 97.000 178.000
Sum eiendeler 72.000 84.000 65.000 105.000 203.000
Sum opptjent egenkapital -150.000 -151.000 -230.000 -213.000 -18.000
Sum egenkapital -120.000 -121.000 -200.000 -192.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 80.000 120.000 160.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 124.000 145.000 137.000 0
Sum gjeld og egenkapital 72.000 83.000 65.000 105.000 203.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 382.000 444.000 426.000 276.000 314.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 382.000 444.000 426.000 276.000 314.000
Varekostnad -220.000 -230.000 -116.000 -89.000 -205.000
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -226.000 -309.000 -371.000 -148.000
Driftskostnader -379.000 -456.000 -425.000 -460.000 -328.000
Driftsresultat 4.000 -12.000 1.000 -183.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -9.000 -14.000 -7.000
Finans -2.000 -7.000 -9.000 -12.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -19.000 -8.000 -195.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 8.000 8.000 25.000
Sum anleggsmidler 0 0 8.000 8.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 64.000 15.000
Kundefordringer 64.000 61.000 10.000 19.000 16.000
Andre fordringer 0 0 0 8.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 23.000 47.000 7.000 88.000
Sum omløpsmidler 72.000 84.000 57.000 97.000 178.000
Sum eiendeler 72.000 84.000 65.000 105.000 203.000
Sum opptjent egenkapital -150.000 -151.000 -230.000 -213.000 -18.000
Sum egenkapital -120.000 -121.000 -200.000 -192.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 80.000 120.000 160.000 200.000
Leverandørgjeld 151.000 68.000 3.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 24.000 12.000 4.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 32.000 131.000 131.000 0
Sum kortsiktig gjeld 192.000 124.000 145.000 137.000 0
Sum gjeld og egenkapital 72.000 83.000 65.000 105.000 203.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -120.000 -40.000 -88.000 -40.000 178.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.4 0.3 0.0
Soliditet -166.7 -145.8 -307.7 -182.9 1.5
Resultatgrad 1 -2.7 0.2 -66.3 -4.5
Rentedekningsgrad 2 -1.7 0.1 -12.9 -2.0
Gjeldsgrad -1.6 -1.7 -1.3 -1.5 66.7
Total kapitalrentabilitet 5.6 -14.5 1.5 -172.4 -6.9
Signatur
01.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex