Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngåsen Borettslag
Juridisk navn:  Lyngåsen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75043339
Postboks 1020 Jutulveien 32A Fax:
8809 Sandnessjøen 8802 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 950256222
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/30/1975
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.87%
Resultat  
  
95.95%
Egenkapital  
  
-6.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 710.000 697.000 638.000 620.000 622.000
Resultat: -19.000 -469.000 -8.000 -460.000 146.000
Egenkapital: -293.000 -274.000 195.000 203.000 663.000
Regnskap for  Lyngåsen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 710.000 697.000 638.000 620.000 622.000
Driftskostnader -616.000 -1.063.000 -478.000 -925.000 -335.000
Driftsresultat 94.000 -365.000 159.000 -305.000 288.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -114.000 -104.000 -168.000 -158.000 -146.000
Finans -113.000 -103.000 -167.000 -156.000 -142.000
Resultat før skatt -19.000 -469.000 -8.000 -460.000 146.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -469.000 -8.000 -460.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.813.000 3.813.000 3.813.000 3.813.000 3.416.000
Sum omløpsmidler 396.000 582.000 253.000 387.000 479.000
Sum eiendeler 4.209.000 4.395.000 4.066.000 4.200.000 3.895.000
Sum opptjent egenkapital -294.000 -275.000 193.000 201.000 662.000
Sum egenkapital -293.000 -274.000 195.000 203.000 663.000
Sum langsiktig gjeld 4.487.000 4.600.000 3.863.000 3.983.000 3.221.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 68.000 8.000 14.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 4.210.000 4.395.000 4.066.000 4.200.000 3.897.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 710.000 697.000 638.000 620.000 622.000
Driftsinntekter 710.000 697.000 638.000 620.000 622.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -26.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -590.000 -1.042.000 -457.000 -904.000 -314.000
Driftskostnader -616.000 -1.063.000 -478.000 -925.000 -335.000
Driftsresultat 94.000 -365.000 159.000 -305.000 288.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -114.000 -104.000 -168.000 -158.000 -146.000
Finans -113.000 -103.000 -167.000 -156.000 -142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -469.000 -8.000 -460.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.813.000 3.813.000 3.813.000 3.813.000 3.416.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.813.000 3.813.000 3.813.000 3.813.000 3.416.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.813.000 3.813.000 3.813.000 3.813.000 3.416.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 3.000 0 23.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 396.000 578.000 253.000 364.000 479.000
Sum omløpsmidler 396.000 582.000 253.000 387.000 479.000
Sum eiendeler 4.209.000 4.395.000 4.066.000 4.200.000 3.895.000
Sum opptjent egenkapital -294.000 -275.000 193.000 201.000 662.000
Sum egenkapital -293.000 -274.000 195.000 203.000 663.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.487.000 4.600.000 3.863.000 3.983.000 3.221.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 68.000 8.000 14.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 68.000 8.000 14.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 4.210.000 4.395.000 4.066.000 4.200.000 3.897.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 381.000 514.000 245.000 373.000 467.000
Likviditetsgrad 1 26.4 8.6 31.6 27.6 39.9
Likviditetsgrad 2 26.4 8.6 31.6 27.7 40.0
Soliditet -6.2 4.8 4.8 17.0
Resultatgrad 13.2 -52.4 24.9 -49.2 46.3
Rentedekningsgrad 0.8 -3.5 0.9 -1.9 2.0
Gjeldsgrad -15.4 19.9 19.7 4.9
Total kapitalrentabilitet 2.3 -8.3 3.9 -7.2 7.5
Signatur
07.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2017
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex