Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngåsen Borettslag
Juridisk navn:  Lyngåsen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64918070
C/O Obos Eiendomsforvaltning Postboks 6668 St. Olavs Plass C/O Obos Eiendomsforvsltning Torgveien 10 Fax: 64918071
0129 Oslo 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Akershus Ski
Org.nr: 961704669
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/19/1984
Foretakstype: BRL
Revisor: Alpha Revisjon AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.07%
Resultat  
  
-4.46%
Egenkapital  
  
5.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.628.000 7.547.000 7.510.000 7.485.000 7.239.000
Resultat: 2.442.000 2.556.000 -3.488.000 -2.581.000 -599.000
Egenkapital: 43.331.000 40.889.000 38.333.000 41.821.000 44.402.000
Regnskap for  Lyngåsen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.628.000 7.547.000 7.510.000 7.485.000 7.239.000
Driftskostnader -4.465.000 -4.239.000 -10.286.000 -9.323.000 -6.942.000
Driftsresultat 3.163.000 3.307.000 -2.776.000 -1.839.000 297.000
Finansinntekter 51.000 42.000 38.000 55.000 111.000
Finanskostnader -773.000 -793.000 -750.000 -798.000 -1.008.000
Finans -722.000 -751.000 -712.000 -743.000 -897.000
Resultat før skatt 2.442.000 2.556.000 -3.488.000 -2.581.000 -599.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.442.000 2.556.000 -3.488.000 -2.581.000 -599.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.111.000 82.111.000 82.111.000 82.111.000 82.111.000
Sum omløpsmidler 9.358.000 8.987.000 7.410.000 6.726.000 5.796.000
Sum eiendeler 91.469.000 91.098.000 89.521.000 88.837.000 87.907.000
Sum opptjent egenkapital 43.310.000 40.868.000 38.312.000 41.800.000 44.381.000
Sum egenkapital 43.331.000 40.889.000 38.333.000 41.821.000 44.402.000
Sum langsiktig gjeld 47.791.000 49.076.000 50.332.000 46.410.000 42.193.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 1.133.000 856.000 606.000 1.312.000
Sum gjeld og egenkapital 91.470.000 91.099.000 89.522.000 88.838.000 87.908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 7.628.000 7.547.000 7.510.000 7.485.000 7.239.000
Driftsinntekter 7.628.000 7.547.000 7.510.000 7.485.000 7.239.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -285.000 -285.000 -282.000 -262.000 -297.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.180.000 -3.954.000 -10.004.000 -9.061.000 -6.645.000
Driftskostnader -4.465.000 -4.239.000 -10.286.000 -9.323.000 -6.942.000
Driftsresultat 3.163.000 3.307.000 -2.776.000 -1.839.000 297.000
Finansinntekter 51.000 42.000 38.000 55.000 111.000
Finanskostnader -773.000 -793.000 -750.000 -798.000 -1.008.000
Finans -722.000 -751.000 -712.000 -743.000 -897.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.442.000 2.556.000 -3.488.000 -2.581.000 -599.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 79.670.000 79.670.000 79.670.000 79.670.000 79.670.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.441.000 2.441.000 2.441.000 2.441.000 2.441.000
Sum varige driftsmidler 82.111.000 82.111.000 82.111.000 82.111.000 82.111.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 82.111.000 82.111.000 82.111.000 82.111.000 82.111.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 11.000 1.000 13.000 9.000
Andre fordringer 538.000 742.000 680.000 109.000 786.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.819.000 8.234.000 6.729.000 6.604.000 5.001.000
Sum omløpsmidler 9.358.000 8.987.000 7.410.000 6.726.000 5.796.000
Sum eiendeler 91.469.000 91.098.000 89.521.000 88.837.000 87.907.000
Sum opptjent egenkapital 43.310.000 40.868.000 38.312.000 41.800.000 44.381.000
Sum egenkapital 43.331.000 40.889.000 38.333.000 41.821.000 44.402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 177.000 171.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.791.000 49.076.000 50.332.000 46.410.000 42.193.000
Leverandørgjeld 87.000 848.000 714.000 463.000 1.148.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 114.000 142.000 143.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 1.133.000 856.000 606.000 1.312.000
Sum gjeld og egenkapital 91.470.000 91.099.000 89.522.000 88.838.000 87.908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.011.000 7.854.000 6.554.000 6.120.000 4.484.000
Likviditetsgrad 1 2 7.9 8.7 11.1 4.4
Likviditetsgrad 2 2 7.9 8.7 11.1 4.5
Soliditet 47.4 44.9 42.8 47.1 50.5
Resultatgrad 41.5 43.8 -24.6 4.1
Rentedekningsgrad 4.1 4.2 -3.7 -2.2 0.4
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.3 1.1 1.0
Total kapitalrentabilitet 3.5 3.7 -3.1 -2.0 0.5
Signatur
18.07.2017
FORMANNEN (VARAFORMANNEN) OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex