Lyngåsen Panorama Borettslag
Juridisk navn:  Lyngåsen Panorama Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75137000
Postboks 1013 Sentrum Thora Meyers Gate 9 Fax: 75137001
8602 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 812211102
Aksjekapital: 140.000 NOK
Etableringsdato: 7/2/2013 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Mobo Helgeland Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
2.16%
Resultat  
  
-40.97%
Egenkapital  
  
52.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.609.000 1.575.000 1.146.000 873.000 960.000
Resultat: 85.000 144.000 -21.000 -79.000 -45.000
Egenkapital: 251.000 165.000 21.000 42.000 121.000
Regnskap for  Lyngåsen Panorama Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.609.000 1.575.000 1.146.000 873.000 960.000
Driftskostnader -764.000 -722.000 -524.000 -373.000 -331.000
Driftsresultat 846.000 852.000 622.000 500.000 629.000
Finansinntekter 2.000 19.000 3.000 10.000 10.000
Finanskostnader -762.000 -728.000 -646.000 -589.000 -684.000
Finans -760.000 -709.000 -643.000 -579.000 -674.000
Resultat før skatt 85.000 144.000 -21.000 -79.000 -45.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 144.000 -21.000 -79.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.860.000 58.645.000 49.595.000 38.560.000 38.560.000
Sum omløpsmidler 403.000 333.000 635.000 484.000 576.000
Sum eiendeler 64.263.000 58.978.000 50.230.000 39.044.000 39.136.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 25.000 -119.000 -98.000 -19.000
Sum egenkapital 251.000 165.000 21.000 42.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 63.860.000 58.645.000 49.595.000 38.560.000 38.560.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 168.000 615.000 441.000 455.000
Sum gjeld og egenkapital 64.263.000 58.978.000 50.231.000 39.043.000 39.136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.609.000 1.575.000 1.146.000 873.000 960.000
Driftsinntekter 1.609.000 1.575.000 1.146.000 873.000 960.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -13.000 -16.000 -7.000 -4.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -751.000 -706.000 -517.000 -369.000 -331.000
Driftskostnader -764.000 -722.000 -524.000 -373.000 -331.000
Driftsresultat 846.000 852.000 622.000 500.000 629.000
Finansinntekter 2.000 19.000 3.000 10.000 10.000
Finanskostnader -762.000 -728.000 -646.000 -589.000 -684.000
Finans -760.000 -709.000 -643.000 -579.000 -674.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 144.000 -21.000 -79.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 63.860.000 58.645.000 49.595.000 38.560.000 38.560.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 63.860.000 58.645.000 49.595.000 38.560.000 38.560.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 63.860.000 58.645.000 49.595.000 38.560.000 38.560.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 345.000 95.000 177.000 48.000 100.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 238.000 459.000 436.000 476.000
Sum omløpsmidler 403.000 333.000 635.000 484.000 576.000
Sum eiendeler 64.263.000 58.978.000 50.230.000 39.044.000 39.136.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 25.000 -119.000 -98.000 -19.000
Sum egenkapital 251.000 165.000 21.000 42.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 63.860.000 58.645.000 49.595.000 38.560.000 38.560.000
Leverandørgjeld 121.000 119.000 610.000 390.000 436.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 48.000 4.000 51.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 168.000 615.000 441.000 455.000
Sum gjeld og egenkapital 64.263.000 58.978.000 50.231.000 39.043.000 39.136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 251.000 165.000 20.000 43.000 121.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2 1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 2.7 2 1 1.1 1.3
Soliditet 0.4 0.3 0 0.1 0.3
Resultatgrad 52.6 54.1 54.3 57.3 65.5
Rentedekningsgrad 1.1 1.2 1 0.9 0.9
Gjeldsgrad 2 356.4 2 928.6 322.4
Total kapitalrentabilitet 1.3 1.5 1.2 1.3 1.6
Signatur
09.08.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex