Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngåsveien Borettslag
Juridisk navn:  Lyngåsveien Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
Postboks 8944 Youngstorget Arbeidersamfunnets Plass 1 Fax: 22983801
0028 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 953550253
Aksjekapital: 2.000 NOK
Etableringsdato: 9/22/1952
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
12.05%
Resultat  
  
-954.3%
Egenkapital  
  
-2696.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.032.000 921.000 909.000 896.000 983.000
Resultat: -3.477.000 407.000 -6.000 103.000 130.000
Egenkapital: -3.349.000 129.000 -278.000 -272.000 -375.000
Regnskap for  Lyngåsveien Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.032.000 921.000 909.000 896.000 983.000
Driftskostnader -4.450.000 -478.000 -878.000 -742.000 -778.000
Driftsresultat -3.417.000 443.000 31.000 154.000 205.000
Finansinntekter 18.000 12.000 11.000 12.000 14.000
Finanskostnader -78.000 -48.000 -48.000 -63.000 -89.000
Finans -60.000 -36.000 -37.000 -51.000 -75.000
Resultat før skatt -3.477.000 407.000 -6.000 103.000 130.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.477.000 407.000 -6.000 103.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000
Sum omløpsmidler 2.967.000 874.000 548.000 640.000 591.000
Sum eiendeler 4.463.000 2.370.000 2.044.000 2.136.000 2.087.000
Sum opptjent egenkapital -3.349.000 129.000 -278.000 -272.000 -375.000
Sum egenkapital -3.349.000 129.000 -278.000 -272.000 -375.000
Sum langsiktig gjeld 7.044.000 2.178.000 2.248.000 2.317.000 2.380.000
Sum kortsiktig gjeld 767.000 62.000 73.000 90.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 4.464.000 2.371.000 2.045.000 2.137.000 2.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.032.000 921.000 909.000 896.000 983.000
Driftsinntekter 1.032.000 921.000 909.000 896.000 983.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -41.000 -41.000 -41.000 -40.000 -40.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.409.000 -437.000 -837.000 -702.000 -738.000
Driftskostnader -4.450.000 -478.000 -878.000 -742.000 -778.000
Driftsresultat -3.417.000 443.000 31.000 154.000 205.000
Finansinntekter 18.000 12.000 11.000 12.000 14.000
Finanskostnader -78.000 -48.000 -48.000 -63.000 -89.000
Finans -60.000 -36.000 -37.000 -51.000 -75.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.477.000 407.000 -6.000 103.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 7.000 7.000 5.000 6.000
Andre fordringer 47.000 37.000 63.000 73.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.909.000 830.000 478.000 562.000 513.000
Sum omløpsmidler 2.967.000 874.000 548.000 640.000 591.000
Sum eiendeler 4.463.000 2.370.000 2.044.000 2.136.000 2.087.000
Sum opptjent egenkapital -3.349.000 129.000 -278.000 -272.000 -375.000
Sum egenkapital -3.349.000 129.000 -278.000 -272.000 -375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.044.000 2.178.000 2.248.000 2.317.000 2.380.000
Leverandørgjeld 761.000 43.000 64.000 79.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 19.000 9.000 11.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 767.000 62.000 73.000 90.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 4.464.000 2.371.000 2.045.000 2.137.000 2.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.200.000 812.000 475.000 550.000 510.000
Likviditetsgrad 1 3.9 14.1 7.5 7.1 7.3
Likviditetsgrad 2 3.9 14.1 7.5 7.2 7.3
Soliditet -75.1 5.4 -13.6 -12.7 -18.0
Resultatgrad -331.1 48.1 3.4 17.2 20.9
Rentedekningsgrad -43.8 9.2 0.6 2.6 2.5
Gjeldsgrad -2.3 17.4 -8.3 -8.8 -6.6
Total kapitalrentabilitet -76.2 19.2 2.1 7.8 10.5
Signatur
10.09.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex