Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyng Eiendom Holding As
Juridisk navn:  Lyng Eiendom Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lassvebergvegen 18 Lassvebergvegen 18 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 915177441
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/22/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Delta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
448.63%
Resultat  
  
544.22%
Egenkapital  
  
460.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.399.000 255.000 0 0
Resultat: 653.000 -147.000 0 -6.000
Egenkapital: 425.000 -118.000 30.000 30.000
Regnskap for  Lyng Eiendom Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.399.000 255.000 0 0
Driftskostnader -374.000 -267.000 0 -6.000
Driftsresultat 1.026.000 -12.000 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -373.000 -135.000 0 0
Finans -373.000 -135.000 0 0
Resultat før skatt 653.000 -147.000 0 -6.000
Skattekostnad -110.000 0 0 0
Årsresultat 542.000 -147.000 0 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.717.000 9.616.000 0 0
Sum omløpsmidler 469.000 93.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 14.186.000 9.709.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 395.000 -148.000 0 0
Sum egenkapital 425.000 -118.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 13.621.000 8.659.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 1.168.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 14.186.000 9.709.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.399.000 255.000 0 0
Driftsinntekter 1.399.000 255.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -374.000 -267.000 0 -6.000
Driftskostnader -374.000 -267.000 0 -6.000
Driftsresultat 1.026.000 -12.000 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -373.000 -135.000 0 0
Finans -373.000 -135.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 542.000 -147.000 0 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 13.717.000 9.451.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.717.000 9.451.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 165.000 0 0
Sum anleggsmidler 13.717.000 9.616.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 31.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 439.000 63.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 469.000 93.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 14.186.000 9.709.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 395.000 -148.000 0 0
Sum egenkapital 425.000 -118.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 99.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.621.000 8.659.000 0 0
Leverandørgjeld 71.000 69.000 0 0
Betalbar skatt 11.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 1.098.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 1.168.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 14.186.000 9.709.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 329.000 -1.075.000 30.000 30.000
Likviditetsgrad 1 3.4 0.1
Likviditetsgrad 2 3.4 0.1 0 0.0
Soliditet 3 -1.2 1 100.0
Resultatgrad 73.3 -4.7
Rentedekningsgrad 2.8 -0.1
Gjeldsgrad 32.4 -83.3 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.2 -0.1 0 -20.0
Signatur
31.03.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex