Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyng & Løberg As
Juridisk navn:  Lyng & Løberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35588450
Liegata 25 Liegata 25 Fax: 35588451
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 914057507
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 4/2/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisoren AS
Regnskapsfører: Vvs Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.79%
Resultat  
  
76.31%
Egenkapital  
  
11.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.215.000 10.735.000 10.584.000 10.181.000 11.509.000
Resultat: 878.000 498.000 584.000 593.000 1.005.000
Egenkapital: 833.000 749.000 843.000 807.000 775.000
Regnskap for  Lyng & Løberg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.215.000 10.735.000 10.584.000 10.181.000 11.509.000
Driftskostnader -11.382.000 -10.245.000 -10.013.000 -9.598.000 -10.520.000
Driftsresultat 833.000 490.000 572.000 583.000 988.000
Finansinntekter 48.000 10.000 15.000 14.000 21.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.000
Finans 45.000 7.000 12.000 11.000 17.000
Resultat før skatt 878.000 498.000 584.000 593.000 1.005.000
Skattekostnad -195.000 -122.000 -147.000 -162.000 -274.000
Årsresultat 683.000 376.000 437.000 431.000 731.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 298.000 150.000 161.000 73.000 108.000
Sum omløpsmidler 2.558.000 2.459.000 2.532.000 2.748.000 3.043.000
Sum eiendeler 2.856.000 2.609.000 2.693.000 2.821.000 3.151.000
Sum opptjent egenkapital 783.000 699.000 793.000 757.000 725.000
Sum egenkapital 833.000 749.000 843.000 807.000 775.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 11.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.023.000 1.859.000 1.839.000 2.014.000 2.375.000
Sum gjeld og egenkapital 2.856.000 2.609.000 2.693.000 2.822.000 3.150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.180.000 10.722.000 10.568.000 10.179.000 11.497.000
Andre inntekter 35.000 13.000 16.000 2.000 11.000
Driftsinntekter 12.215.000 10.735.000 10.584.000 10.181.000 11.509.000
Varekostnad -5.796.000 -5.136.000 -4.514.000 -4.143.000 -4.790.000
Lønninger -3.741.000 -3.433.000 -3.830.000 -3.793.000 -4.123.000
Avskrivning -30.000 -29.000 -12.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.815.000 -1.647.000 -1.657.000 -1.662.000 -1.607.000
Driftskostnader -11.382.000 -10.245.000 -10.013.000 -9.598.000 -10.520.000
Driftsresultat 833.000 490.000 572.000 583.000 988.000
Finansinntekter 48.000 10.000 15.000 14.000 21.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.000
Finans 45.000 7.000 12.000 11.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -470.000 -400.000 -400.000 -700.000
Årsresultat 683.000 376.000 437.000 431.000 731.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 0 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 76.000 88.000 0 0
Sum varige driftsmidler 61.000 76.000 88.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 233.000 73.000 73.000 73.000 73.000
Sum anleggsmidler 298.000 150.000 161.000 73.000 108.000
Varebeholdning 772.000 767.000 786.000 639.000 587.000
Kundefordringer 919.000 1.034.000 1.232.000 1.643.000 1.639.000
Andre fordringer 259.000 112.000 121.000 188.000 242.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 608.000 546.000 393.000 278.000 575.000
Sum omløpsmidler 2.558.000 2.459.000 2.532.000 2.748.000 3.043.000
Sum eiendeler 2.856.000 2.609.000 2.693.000 2.821.000 3.151.000
Sum opptjent egenkapital 783.000 699.000 793.000 757.000 725.000
Sum egenkapital 833.000 749.000 843.000 807.000 775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 11.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 11.000 1.000 0
Leverandørgjeld 303.000 438.000 477.000 560.000 401.000
Betalbar skatt 199.000 132.000 136.000 126.000 298.000
Skyldig offentlige avgifter 372.000 427.000 407.000 498.000 536.000
Utbytte -600.000 -470.000 -400.000 -400.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 549.000 391.000 418.000 430.000 440.000
Sum kortsiktig gjeld 2.023.000 1.859.000 1.839.000 2.014.000 2.375.000
Sum gjeld og egenkapital 2.856.000 2.609.000 2.693.000 2.822.000 3.150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 535.000 600.000 693.000 734.000 668.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1
Soliditet 29.2 28.7 31.3 28.6 24.6
Resultatgrad 6.8 4.6 5.4 5.7 8.6
Rentedekningsgrad 277.7 163.3 190.7 199.0 252.3
Gjeldsgrad 2.4 2.5 2.2 2.5 3.1
Total kapitalrentabilitet 30.8 19.2 21.8 21.2 32.0
Signatur
25.03.2015
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.03.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex