Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyngra Regnskap As
Juridisk navn:  Lyngra Regnskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47904018
Støverudvegen 96 Støverudvegen 96 Fax:
2056 Algarheim 2056 Algarheim
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 916254636
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/14/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Avanti Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.63%
Resultat  
  
169.49%
Egenkapital  
  
83.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 437.000 395.000 217.000 92.000
Resultat: 159.000 59.000 21.000 77.000
Egenkapital: 270.000 147.000 102.000 86.000
Regnskap for  Lyngra Regnskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 437.000 395.000 217.000 92.000
Driftskostnader -277.000 -336.000 -196.000 -16.000
Driftsresultat 160.000 58.000 21.000 77.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 159.000 59.000 21.000 77.000
Skattekostnad -37.000 -14.000 -5.000 -20.000
Årsresultat 123.000 45.000 16.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 34.000 46.000 37.000
Sum omløpsmidler 305.000 188.000 83.000 126.000
Sum eiendeler 345.000 222.000 129.000 163.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 117.000 72.000 56.000
Sum egenkapital 270.000 147.000 102.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000 72.000 23.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000 222.000 128.000 163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 437.000 395.000 217.000 92.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 437.000 395.000 217.000 92.000
Varekostnad -109.000 -127.000 -96.000 -8.000
Lønninger -90.000 -102.000 -13.000 0
Avskrivning -14.000 -11.000 -11.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -96.000 -76.000 -7.000
Driftskostnader -277.000 -336.000 -196.000 -16.000
Driftsresultat 160.000 58.000 21.000 77.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 123.000 45.000 16.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 34.000 46.000 37.000
Sum varige driftsmidler 40.000 34.000 46.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 34.000 46.000 37.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 126.000 93.000 42.000 40.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 180.000 95.000 41.000 86.000
Sum omløpsmidler 305.000 188.000 83.000 126.000
Sum eiendeler 345.000 222.000 129.000 163.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 117.000 72.000 56.000
Sum egenkapital 270.000 147.000 102.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 3.000 3.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 3.000 3.000 3.000
Leverandørgjeld 5.000 17.000 9.000 56.000
Betalbar skatt 37.000 14.000 5.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 19.000 8.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 21.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 73.000 72.000 23.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000 222.000 128.000 163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 232.000 116.000 60.000 52.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.6 3.6 1.7
Likviditetsgrad 2 4.2 2.6 3.6 1.8
Soliditet 78.3 66.2 79.7 52.8
Resultatgrad 36.6 14.7 9.7 83.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 46.4 26.1 16.4 47.2
Signatur
10.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex