Lyngvollen Borettslag
Juridisk navn:  Lyngvollen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
Postboks 6666 St Olavsplass V/Hbri As Hammersborg Torg 1 Fax: 22865949
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990104395
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/1/2006 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.69%
Resultat  
  
1.59%
Egenkapital  
  
24.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.891.000 1.878.000 1.855.000 1.942.000 1.823.000
Resultat: 833.000 820.000 719.000 830.000 256.000
Egenkapital: 4.178.000 3.345.000 2.525.000 1.807.000 977.000
Regnskap for  Lyngvollen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.891.000 1.878.000 1.855.000 1.942.000 1.823.000
Driftskostnader -396.000 -371.000 -427.000 -378.000 -815.000
Driftsresultat 1.496.000 1.507.000 1.428.000 1.564.000 1.008.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -664.000 -688.000 -711.000 -736.000 -755.000
Finans -663.000 -687.000 -709.000 -734.000 -752.000
Resultat før skatt 833.000 820.000 719.000 830.000 256.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 833.000 820.000 719.000 830.000 256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.080.000 28.080.000 28.080.000 28.080.000 28.080.000
Sum omløpsmidler 266.000 206.000 150.000 166.000 82.000
Sum eiendeler 28.346.000 28.286.000 28.230.000 28.246.000 28.162.000
Sum opptjent egenkapital 4.088.000 3.255.000 2.435.000 1.717.000 887.000
Sum egenkapital 4.178.000 3.345.000 2.525.000 1.807.000 977.000
Sum langsiktig gjeld 23.980.000 24.767.000 25.531.000 26.270.000 26.988.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000 174.000 174.000 169.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 28.346.000 28.286.000 28.230.000 28.246.000 28.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.891.000 1.878.000 1.855.000 1.942.000 1.823.000
Driftsinntekter 1.891.000 1.878.000 1.855.000 1.942.000 1.823.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -23.000 -26.000 -23.000 -23.000 -20.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -373.000 -345.000 -404.000 -355.000 -795.000
Driftskostnader -396.000 -371.000 -427.000 -378.000 -815.000
Driftsresultat 1.496.000 1.507.000 1.428.000 1.564.000 1.008.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -664.000 -688.000 -711.000 -736.000 -755.000
Finans -663.000 -687.000 -709.000 -734.000 -752.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 833.000 820.000 719.000 830.000 256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.080.000 28.080.000 28.080.000 28.080.000 28.080.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.080.000 28.080.000 28.080.000 28.080.000 28.080.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.080.000 28.080.000 28.080.000 28.080.000 28.080.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 60.000 66.000 32.000 9.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 206.000 140.000 118.000 157.000 66.000
Sum omløpsmidler 266.000 206.000 150.000 166.000 82.000
Sum eiendeler 28.346.000 28.286.000 28.230.000 28.246.000 28.162.000
Sum opptjent egenkapital 4.088.000 3.255.000 2.435.000 1.717.000 887.000
Sum egenkapital 4.178.000 3.345.000 2.525.000 1.807.000 977.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 122.000 122.000 121.000 122.000 0
Sum langsiktig gjeld 23.980.000 24.767.000 25.531.000 26.270.000 26.988.000
Leverandørgjeld 2.000 24.000 1.000 5.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 28.000 52.000 42.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000 174.000 174.000 169.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 28.346.000 28.286.000 28.230.000 28.246.000 28.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000 32.000 -24.000 -3.000 -115.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 0.9 1.0 0.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 0.9 1.0 0.5
Soliditet 14.7 11.8 8.9 6.4 3.5
Resultatgrad 79.1 80.2 7 80.5 55.3
Rentedekningsgrad 2.3 2.2 2 2.1 1.3
Gjeldsgrad 5.8 7.5 10.2 14.6 27.8
Total kapitalrentabilitet 5.3 5.3 5.1 5.5 3.6
Signatur
07.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex