Lytt As
Juridisk navn:  Lytt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mjømna 202 Mjømna 202 Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 920959709
Aksjekapital: 35.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/7/2018 4
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Knarvik As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 227.000
Resultat: -211.000
Egenkapital: -181.000
Regnskap for  Lytt As
Resultat 2018
Driftsinntekter 227.000
Driftskostnader -435.000
Driftsresultat -208.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Resultat før skatt -211.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 77.000
Sum eiendeler 77.000
Sum opptjent egenkapital -211.000
Sum egenkapital -181.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 258.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 227.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 227.000
Varekostnad -55.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -380.000
Driftskostnader -435.000
Driftsresultat -208.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 77.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 77.000
Sum eiendeler 77.000
Sum opptjent egenkapital -211.000
Sum egenkapital -181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 191.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 156.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -89.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 258.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -181.000
Likviditetsgrad 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3
Soliditet -235.1
Resultatgrad -91.6
Rentedekningsgrad -69.3
Gjeldsgrad -1.4
Total kapitalrentabilitet -270.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex