Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Måløy Treningssenter AS
Juridisk navn:  Måløy Treningssenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57854240
Gate 1 198 Gate 1 198 Fax:
6700 Måløy 6700 Måløy
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 986272836
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 11/7/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.21%
Resultat  
  
52.16%
Egenkapital  
  
102.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.422.000 1.425.000 1.729.000 1.996.000 2.045.000
Resultat: -111.000 -232.000 -140.000 107.000 49.000
Egenkapital: 2.000 -87.000 145.000 258.000 180.000
Regnskap for  Måløy Treningssenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.422.000 1.425.000 1.729.000 1.996.000 2.045.000
Driftskostnader -1.510.000 -1.640.000 -1.852.000 -1.881.000 -1.983.000
Driftsresultat -88.000 -216.000 -123.000 115.000 61.000
Finansinntekter 2.000 6.000 5.000 4.000 1.000
Finanskostnader -25.000 -22.000 -23.000 -12.000 -14.000
Finans -23.000 -16.000 -18.000 -8.000 -13.000
Resultat før skatt -111.000 -232.000 -140.000 107.000 49.000
Skattekostnad 0 0 28.000 -29.000 -32.000
Årsresultat -111.000 -232.000 -112.000 78.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 366.000 418.000 497.000 478.000 485.000
Sum omløpsmidler 346.000 238.000 272.000 334.000 238.000
Sum eiendeler 712.000 656.000 769.000 812.000 723.000
Sum opptjent egenkapital -300.000 -189.000 43.000 156.000 78.000
Sum egenkapital 2.000 -87.000 145.000 258.000 180.000
Sum langsiktig gjeld 347.000 410.000 298.000 211.000 297.000
Sum kortsiktig gjeld 363.000 333.000 326.000 343.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 712.000 656.000 769.000 812.000 724.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.400.000 1.398.000 1.709.000 1.913.000 1.918.000
Andre inntekter 23.000 27.000 20.000 83.000 127.000
Driftsinntekter 1.422.000 1.425.000 1.729.000 1.996.000 2.045.000
Varekostnad 0 0 -2.000 0 0
Lønninger -818.000 -878.000 -980.000 -910.000 -983.000
Avskrivning -52.000 -96.000 -96.000 -86.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -640.000 -666.000 -774.000 -885.000 -943.000
Driftskostnader -1.510.000 -1.640.000 -1.852.000 -1.881.000 -1.983.000
Driftsresultat -88.000 -216.000 -123.000 115.000 61.000
Finansinntekter 2.000 6.000 5.000 4.000 1.000
Finanskostnader -25.000 -22.000 -23.000 -12.000 -14.000
Finans -23.000 -16.000 -18.000 -8.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -111.000 -232.000 -112.000 78.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 361.000 413.000 497.000 473.000 480.000
Sum varige driftsmidler 361.000 413.000 497.000 473.000 480.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 0 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 366.000 418.000 497.000 478.000 485.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 62.000 69.000 57.000 76.000 58.000
Andre fordringer 2.000 107.000 159.000 132.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 283.000 63.000 56.000 125.000 99.000
Sum omløpsmidler 346.000 238.000 272.000 334.000 238.000
Sum eiendeler 712.000 656.000 769.000 812.000 723.000
Sum opptjent egenkapital -300.000 -189.000 43.000 156.000 78.000
Sum egenkapital 2.000 -87.000 145.000 258.000 180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 28.000 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 347.000 410.000 298.000 211.000 297.000
Leverandørgjeld 155.000 170.000 89.000 153.000 38.000
Betalbar skatt 0 0 0 27.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 53.000 53.000 68.000 81.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 156.000 109.000 168.000 82.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 363.000 333.000 326.000 343.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 712.000 656.000 769.000 812.000 724.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -17.000 -95.000 -54.000 -9.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 0.8 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 0.7 0.8 1 1.0
Soliditet 0.3 -13.3 18.9 31.8 24.9
Resultatgrad -6.2 -15.2 -7.1 5.8 3.0
Rentedekningsgrad -3.5 -9.8 -5.3 9.6 4.4
Gjeldsgrad 3 -8.5 4.3 2.1 3.0
Total kapitalrentabilitet -12.1 -15.3 14.7 8.6
Signatur
17.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
17.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex