Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Målselv Maskin & Transport AS
Juridisk navn:  Målselv Maskin & Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77832880
Møllerhaugveien 28 Møllerhaugveien 28 Fax: 77835620
9322 Karlstad 9322 Karlstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 818313942
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 67
Etableringsdato: 11/16/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.81%
Resultat  
  
38.46%
Egenkapital  
  
6.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 213.133.000 185.642.000 163.279.000 188.623.000 187.119.000
Resultat: 35.002.000 25.280.000 24.833.000 26.852.000 31.044.000
Egenkapital: 130.462.000 122.928.000 123.131.000 123.957.000 123.608.000
Regnskap for  Målselv Maskin & Transport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 213.133.000 185.642.000 163.279.000 188.623.000 187.119.000
Driftskostnader -180.642.000 -162.174.000 -140.423.000 -163.809.000 -158.972.000
Driftsresultat 32.492.000 23.469.000 22.855.000 24.815.000 28.145.000
Finansinntekter 2.513.000 1.815.000 1.980.000 2.038.000 2.909.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -1.000 -1.000 -9.000
Finans 2.510.000 1.811.000 1.979.000 2.037.000 2.900.000
Resultat før skatt 35.002.000 25.280.000 24.833.000 26.852.000 31.044.000
Skattekostnad -7.619.000 -5.652.000 -5.784.000 -6.503.000 -7.886.000
Årsresultat 27.383.000 19.628.000 19.049.000 20.350.000 23.159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.615.000 43.726.000 44.288.000 46.672.000 48.404.000
Sum omløpsmidler 136.756.000 130.337.000 127.676.000 137.760.000 131.433.000
Sum eiendeler 184.371.000 174.063.000 171.964.000 184.432.000 179.837.000
Sum opptjent egenkapital 0 122.828.000 0 0 0
Sum egenkapital 130.462.000 122.928.000 123.131.000 123.957.000 123.608.000
Sum langsiktig gjeld 3.318.000 1.911.000 989.000 1.556.000 5.313.000
Sum kortsiktig gjeld 50.591.000 49.224.000 47.843.000 58.918.000 50.916.000
Sum gjeld og egenkapital 184.371.000 174.063.000 171.963.000 184.431.000 179.837.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 212.262.000 184.852.000 161.308.000 187.268.000 185.195.000
Andre inntekter 870.000 790.000 1.970.000 1.355.000 1.924.000
Driftsinntekter 213.133.000 185.642.000 163.279.000 188.623.000 187.119.000
Varekostnad -84.810.000 -76.127.000 -65.537.000 -88.832.000 -82.326.000
Lønninger -59.494.000 -52.084.000 -45.209.000 -46.179.000 -45.842.000
Avskrivning -9.066.000 -8.883.000 -9.120.000 -9.109.000 -9.483.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.272.000 -25.080.000 -20.557.000 -19.689.000 -21.321.000
Driftskostnader -180.642.000 -162.174.000 -140.423.000 -163.809.000 -158.972.000
Driftsresultat 32.492.000 23.469.000 22.855.000 24.815.000 28.145.000
Finansinntekter 2.513.000 1.815.000 1.980.000 2.038.000 2.909.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -1.000 -1.000 -9.000
Finans 2.510.000 1.811.000 1.979.000 2.037.000 2.900.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Årsresultat 27.383.000 19.628.000 19.049.000 20.350.000 23.159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.095.000 8.095.000 8.095.000 8.575.000 9.495.000
Maskiner anlegg 35.504.000 31.614.000 32.176.000 34.080.000 34.892.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 43.598.000 39.709.000 40.271.000 42.655.000 44.387.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.017.000 4.017.000 4.017.000 4.017.000 4.017.000
Sum anleggsmidler 47.615.000 43.726.000 44.288.000 46.672.000 48.404.000
Varebeholdning 6.709.000 6.724.000 6.071.000 6.172.000 4.358.000
Kundefordringer 7.175.000 14.554.000 7.122.000 19.166.000 20.358.000
Andre fordringer 0 0 106.000 0 400.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 241.000 7.000 16.000 112.422.000 106.317.000
Sum omløpsmidler 136.756.000 130.337.000 127.676.000 137.760.000 131.433.000
Sum eiendeler 184.371.000 174.063.000 171.964.000 184.432.000 179.837.000
Sum opptjent egenkapital 0 122.828.000 0 0 0
Sum egenkapital 130.462.000 122.928.000 123.131.000 123.957.000 123.608.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.318.000 1.911.000 989.000 1.556.000 5.313.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.318.000 1.911.000 989.000 1.556.000 5.313.000
Leverandørgjeld 5.754.000 6.539.000 6.812.000 11.779.000 8.185.000
Betalbar skatt 6.212.000 4.730.000 6.352.000 10.260.000 6.512.000
Skyldig offentlige avgifter 10.188.000 10.454.000 7.705.000 9.771.000 9.143.000
Utbytte -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Annen kortsiktig gjeld 8.437.000 7.500.000 6.974.000 7.109.000 7.076.000
Sum kortsiktig gjeld 50.591.000 49.224.000 47.843.000 58.918.000 50.916.000
Sum gjeld og egenkapital 184.371.000 174.063.000 171.963.000 184.431.000 179.837.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.165.000 81.113.000 79.833.000 78.842.000 80.517.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.6 2.7 2.3 2.6
Likviditetsgrad 2 2.6 2.5 2.5 2.2 2.5
Soliditet 70.8 70.6 71.6 67.2 68.7
Resultatgrad 15.2 12.6 1 13.2 15.0
Rentedekningsgrad 10830.7 5867.3 2 2 3450.4
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 1 14.5 14.4 14.6 17.3
Signatur
11.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
ERIKSEN FRANK
PROKURA HVER FOR SEG
FEMSTEINEVIK ROAR
PROKURA HVER FOR SEG
HOLMEMO BERG KNUT ARNE
PROKURA HVER FOR SEG
HELIN ERIK-ANDERS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex