Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Måstad Brl
Juridisk navn:  Måstad Brl
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91676397
C/O Halden Boligbyggelag Niels Stubs Gate 6 C/O Halden Boligbyggelag Niels Stubs Gate 6 Fax:
1776 Halden 1776 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 950004053
Aksjekapital: 5.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/1978 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Halden Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
1.75%
Resultat  
  
-24.8%
Egenkapital  
  
5.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.132.000 3.078.000 3.078.000 2.946.000 2.595.000
Resultat: 570.000 758.000 528.000 -134.000 -17.894.000
Egenkapital: -9.687.000 -10.257.000 -11.015.000 -11.543.000 -11.332.000
Regnskap for  Måstad Brl
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.132.000 3.078.000 3.078.000 2.946.000 2.595.000
Driftskostnader -1.918.000 -1.685.000 -1.860.000 -2.362.000 -20.053.000
Driftsresultat 1.213.000 1.394.000 1.218.000 507.000 -17.535.000
Finansinntekter 56.000 39.000 38.000 45.000 55.000
Finanskostnader -699.000 -675.000 -729.000 -762.000 -492.000
Finans -643.000 -636.000 -691.000 -717.000 -437.000
Resultat før skatt 570.000 758.000 528.000 -134.000 -17.894.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 570.000 758.000 528.000 -211.000 -17.971.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.938.000 20.877.000 20.697.000 20.723.000 17.042.000
Sum omløpsmidler 3.297.000 3.387.000 4.056.000 4.559.000 5.006.000
Sum eiendeler 24.235.000 24.264.000 24.753.000 25.282.000 22.048.000
Sum opptjent egenkapital -9.692.000 -10.262.000 -11.020.000 -11.548.000 -11.337.000
Sum egenkapital -9.687.000 -10.257.000 -11.015.000 -11.543.000 -11.332.000
Sum langsiktig gjeld 33.717.000 34.506.000 35.296.000 36.056.000 32.698.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 15.000 473.000 768.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 24.234.000 24.264.000 24.754.000 25.281.000 22.049.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.132.000 3.078.000 3.078.000 2.946.000 2.595.000
Driftsinntekter 3.132.000 3.078.000 3.078.000 2.946.000 2.595.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -161.000 -168.000 -167.000 -201.000 -165.000
Avskrivning -13.000 -14.000 -14.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.744.000 -1.503.000 -1.679.000 -2.143.000 -19.870.000
Driftskostnader -1.918.000 -1.685.000 -1.860.000 -2.362.000 -20.053.000
Driftsresultat 1.213.000 1.394.000 1.218.000 507.000 -17.535.000
Finansinntekter 56.000 39.000 38.000 45.000 55.000
Finanskostnader -699.000 -675.000 -729.000 -762.000 -492.000
Finans -643.000 -636.000 -691.000 -717.000 -437.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 570.000 758.000 528.000 -211.000 -17.971.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 20.924.000 20.842.000 20.648.000 20.648.000 16.950.000
Maskiner anlegg 14.000 36.000 49.000 75.000 93.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 20.938.000 20.877.000 20.697.000 20.723.000 17.042.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.938.000 20.877.000 20.697.000 20.723.000 17.042.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 130.000 87.000 42.000 143.000 112.000
Andre fordringer 152.000 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.015.000 3.300.000 4.014.000 4.415.000 4.894.000
Sum omløpsmidler 3.297.000 3.387.000 4.056.000 4.559.000 5.006.000
Sum eiendeler 24.235.000 24.264.000 24.753.000 25.282.000 22.048.000
Sum opptjent egenkapital -9.692.000 -10.262.000 -11.020.000 -11.548.000 -11.337.000
Sum egenkapital -9.687.000 -10.257.000 -11.015.000 -11.543.000 -11.332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.717.000 34.506.000 35.296.000 36.056.000 32.698.000
Leverandørgjeld 196.000 9.000 462.000 749.000 667.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 3.000 11.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 3.000 8.000 8.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 15.000 473.000 768.000 683.000
Sum gjeld og egenkapital 24.234.000 24.264.000 24.754.000 25.281.000 22.049.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.093.000 3.372.000 3.583.000 3.791.000 4.323.000
Likviditetsgrad 1 16.2 225.8 8.6 5.9 7.3
Likviditetsgrad 2 16.2 225.8 8.6 5.9 7.4
Soliditet -42.3 -44.5 -45.7 -51.4
Resultatgrad 38.7 45.3 39.6 17.2 -675.7
Rentedekningsgrad 1.7 2.1 1.7 0.7 -35.5
Gjeldsgrad -3.5 -3.4 -3.2 -3.2 -2.9
Total kapitalrentabilitet 5.2 5.9 5.1 2.2 -79.3
Signatur
23.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex