Måtind AS
Juridisk navn:  Måtind AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95074661
Bruvollveien 36 Bruvollveien 36 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 991391177
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/18/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Activregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.22%
Resultat  
  
-85.8%
Egenkapital  
  
-4.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.443.000 2.300.000 1.632.000 20.699.000 7.106.000
Resultat: -314.000 -169.000 -324.000 18.451.000 278.000
Egenkapital: 13.271.000 13.919.000 14.130.000 14.434.000 3.328.000
Regnskap for  Måtind AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.443.000 2.300.000 1.632.000 20.699.000 7.106.000
Driftskostnader -2.814.000 -2.521.000 -2.173.000 -1.730.000 -6.357.000
Driftsresultat -370.000 -221.000 -541.000 18.970.000 748.000
Finansinntekter 56.000 52.000 268.000 249.000 79.000
Finanskostnader 0 0 -51.000 -768.000 -549.000
Finans 56.000 52.000 217.000 -519.000 -470.000
Resultat før skatt -314.000 -169.000 -324.000 18.451.000 278.000
Skattekostnad 167.000 158.000 220.000 -4.646.000 -84.000
Årsresultat -147.000 -11.000 -104.000 13.805.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.253.000 6.706.000 6.703.000 6.772.000 5.860.000
Sum omløpsmidler 9.814.000 10.720.000 11.653.000 17.516.000 4.499.000
Sum eiendeler 16.067.000 17.426.000 18.356.000 24.288.000 10.359.000
Sum opptjent egenkapital 12.071.000 12.719.000 12.930.000 13.234.000 2.128.000
Sum egenkapital 13.271.000 13.919.000 14.130.000 14.434.000 3.328.000
Sum langsiktig gjeld 2.156.000 2.698.000 3.346.000 8.255.000 6.070.000
Sum kortsiktig gjeld 639.000 810.000 880.000 1.599.000 961.000
Sum gjeld og egenkapital 16.066.000 17.427.000 18.356.000 24.288.000 10.359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.443.000 2.229.000 1.632.000 0 7.106.000
Andre inntekter 0 71.000 0 20.699.000 0
Driftsinntekter 2.443.000 2.300.000 1.632.000 20.699.000 7.106.000
Varekostnad -1.000 0 -7.000 0 0
Lønninger -1.481.000 -1.331.000 -1.199.000 -1.059.000 -4.025.000
Avskrivning -454.000 -416.000 -393.000 -65.000 -529.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -878.000 -774.000 -574.000 -606.000 -1.803.000
Driftskostnader -2.814.000 -2.521.000 -2.173.000 -1.730.000 -6.357.000
Driftsresultat -370.000 -221.000 -541.000 18.970.000 748.000
Finansinntekter 56.000 52.000 268.000 249.000 79.000
Finanskostnader 0 0 -51.000 -768.000 -549.000
Finans 56.000 52.000 217.000 -519.000 -470.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -600.000 0
Årsresultat -147.000 -11.000 -104.000 13.805.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.341.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 359.000 424.000 31.000 34.000 99.000
Sum varige driftsmidler 5.033.000 5.486.000 5.483.000 5.772.000 519.000
Sum finansielle anleggsmidler 220.000 220.000 220.000 0 0
Sum anleggsmidler 6.253.000 6.706.000 6.703.000 6.772.000 5.860.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 29.000 0
Andre fordringer 228.000 59.000 92.000 821.000 281.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.587.000 10.661.000 11.561.000 16.666.000 4.218.000
Sum omløpsmidler 9.814.000 10.720.000 11.653.000 17.516.000 4.499.000
Sum eiendeler 16.067.000 17.426.000 18.356.000 24.288.000 10.359.000
Sum opptjent egenkapital 12.071.000 12.719.000 12.930.000 13.234.000 2.128.000
Sum egenkapital 13.271.000 13.919.000 14.130.000 14.434.000 3.328.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.156.000 2.698.000 3.346.000 4.207.000 58.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.156.000 2.698.000 3.346.000 8.255.000 6.070.000
Leverandørgjeld 51.000 182.000 50.000 473.000 119.000
Betalbar skatt 375.000 491.000 641.000 496.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 162.000 118.000 168.000 3.000 668.000
Utbytte 0 0 0 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 20.000 22.000 28.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 639.000 810.000 880.000 1.599.000 961.000
Sum gjeld og egenkapital 16.066.000 17.427.000 18.356.000 24.288.000 10.359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.175.000 9.910.000 10.773.000 15.917.000 3.538.000
Likviditetsgrad 1 15.4 13.2 13.2 11.0 4.7
Likviditetsgrad 2 15.4 13.2 13.2 11.0 4.7
Soliditet 82.6 79.9 7 59.4 32.1
Resultatgrad -15.1 -9.6 -33.1 91.6 10.5
Rentedekningsgrad -10.6 25.0 1.5
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.7 2.1
Total kapitalrentabilitet -1.5 79.1 8.0
Signatur
24.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex