Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Møbel-Team AS
Juridisk navn:  Møbel-Team AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73972300
Postboks 70 Sjølystvegen 16 Fax: 73978915
7566 Vikhammer 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 936357628
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/3/1984
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kl Regnskap Rosten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.52%
Resultat  
  
-133.33%
Egenkapital  
  
-6.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 384.000 398.000 268.000 334.000 475.000
Resultat: -196.000 -84.000 -397.000 -365.000 -564.000
Egenkapital: 2.986.000 3.182.000 3.271.000 3.525.000 3.778.000
Regnskap for  Møbel-Team AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 384.000 398.000 268.000 334.000 475.000
Driftskostnader -600.000 -624.000 -888.000 -776.000 -1.065.000
Driftsresultat -216.000 -225.000 -619.000 -443.000 -591.000
Finansinntekter 20.000 141.000 224.000 78.000 47.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -20.000
Finans 20.000 141.000 223.000 78.000 27.000
Resultat før skatt -196.000 -84.000 -397.000 -365.000 -564.000
Skattekostnad 0 -5.000 143.000 102.000 148.000
Årsresultat -196.000 -89.000 -254.000 -263.000 -415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.156.000 2.204.000 2.305.000 2.431.000 2.648.000
Sum omløpsmidler 891.000 1.056.000 1.054.000 1.316.000 1.463.000
Sum eiendeler 3.047.000 3.260.000 3.359.000 3.747.000 4.111.000
Sum opptjent egenkapital 2.956.000 3.152.000 3.241.000 3.495.000 3.748.000
Sum egenkapital 2.986.000 3.182.000 3.271.000 3.525.000 3.778.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 138.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 78.000 88.000 84.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 3.047.000 3.260.000 3.359.000 3.747.000 4.111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 384.000 386.000 268.000 334.000 475.000
Andre inntekter 0 12.000 0 0 0
Driftsinntekter 384.000 398.000 268.000 334.000 475.000
Varekostnad 0 0 0 -3.000 -21.000
Lønninger -303.000 -322.000 -307.000 -303.000 -305.000
Avskrivning -6.000 -30.000 -131.000 -128.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -291.000 -272.000 -450.000 -342.000 -614.000
Driftskostnader -600.000 -624.000 -888.000 -776.000 -1.065.000
Driftsresultat -216.000 -225.000 -619.000 -443.000 -591.000
Finansinntekter 20.000 141.000 224.000 78.000 47.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -20.000
Finans 20.000 141.000 223.000 78.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -196.000 -89.000 -254.000 -263.000 -415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 14.000 43.000 174.000 274.000
Sum varige driftsmidler 8.000 14.000 43.000 174.000 274.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.148.000 2.190.000 2.257.000 2.257.000 2.374.000
Sum anleggsmidler 2.156.000 2.204.000 2.305.000 2.431.000 2.648.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 78.000 46.000 22.000 58.000 139.000
Andre fordringer 15.000 15.000 58.000 156.000 120.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 797.000 996.000 974.000 1.103.000 1.204.000
Sum omløpsmidler 891.000 1.056.000 1.054.000 1.316.000 1.463.000
Sum eiendeler 3.047.000 3.260.000 3.359.000 3.747.000 4.111.000
Sum opptjent egenkapital 2.956.000 3.152.000 3.241.000 3.495.000 3.748.000
Sum egenkapital 2.986.000 3.182.000 3.271.000 3.525.000 3.778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 138.000 250.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 138.000 250.000
Leverandørgjeld -1.000 3.000 23.000 8.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 31.000 23.000 23.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 44.000 42.000 54.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 78.000 88.000 84.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 3.047.000 3.260.000 3.359.000 3.747.000 4.111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 830.000 978.000 966.000 1.232.000 1.380.000
Likviditetsgrad 1 14.6 13.5 1 15.7 17.6
Likviditetsgrad 2 14.6 13.5 1 15.7 17.7
Soliditet 9 97.6 97.4 94.1 91.9
Resultatgrad -56.3 -56.5 -132.6 -124.4
Rentedekningsgrad -27.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -6.4 -2.6 -11.8 -9.7 -13.2
Signatur
27.07.2012
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex