Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Møbler Eiendom AS
Juridisk navn:  Møbler Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51743200
Tjøstheimsvegen 21 Tjøstheimsvegen 21 Fax: 51743201
4120 Tau 4120 Tau
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 918844783
Aksjekapital: 7.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/6/1964 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Partner Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
27.62%
Egenkapital  
  
2.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.437.000 1.437.000 1.401.000 1.568.000 1.620.000
Resultat: 1.035.000 811.000 1.441.000 1.407.000 978.000
Egenkapital: 17.548.000 17.165.000 16.999.000 16.309.000 16.112.000
Regnskap for  Møbler Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.437.000 1.437.000 1.401.000 1.568.000 1.620.000
Driftskostnader -782.000 -787.000 -747.000 -707.000 -770.000
Driftsresultat 655.000 650.000 654.000 861.000 850.000
Finansinntekter 620.000 161.000 787.000 549.000 128.000
Finanskostnader -242.000 0 0 -4.000 -1.000
Finans 378.000 161.000 787.000 545.000 127.000
Resultat før skatt 1.035.000 811.000 1.441.000 1.407.000 978.000
Skattekostnad -152.000 -145.000 -151.000 -209.000 -231.000
Årsresultat 883.000 666.000 1.289.000 1.197.000 747.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.764.000 12.259.000 12.589.000 12.919.000 12.976.000
Sum omløpsmidler 7.032.000 5.995.000 5.597.000 4.496.000 3.824.000
Sum eiendeler 18.796.000 18.254.000 18.186.000 17.415.000 16.800.000
Sum opptjent egenkapital 10.548.000 10.165.000 9.999.000 9.309.000 9.112.000
Sum egenkapital 17.548.000 17.165.000 16.999.000 16.309.000 16.112.000
Sum langsiktig gjeld 209.000 219.000 234.000 248.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 1.040.000 871.000 954.000 857.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 18.797.000 18.255.000 18.187.000 17.414.000 16.800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.437.000 1.437.000 1.401.000 1.568.000 1.568.000
Andre inntekter 0 0 0 0 52.000
Driftsinntekter 1.437.000 1.437.000 1.401.000 1.568.000 1.620.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -192.000 -192.000 -192.000 -192.000 -192.000
Avskrivning -336.000 -330.000 -330.000 -330.000 -348.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -254.000 -265.000 -225.000 -185.000 -230.000
Driftskostnader -782.000 -787.000 -747.000 -707.000 -770.000
Driftsresultat 655.000 650.000 654.000 861.000 850.000
Finansinntekter 620.000 161.000 787.000 549.000 128.000
Finanskostnader -242.000 0 0 -4.000 -1.000
Finans 378.000 161.000 787.000 545.000 127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -600.000 -1.000.000 -3.000.000
Årsresultat 883.000 666.000 1.289.000 1.197.000 747.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.019.000 11.299.000 11.629.000 11.959.000 12.020.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.039.000 11.299.000 11.629.000 11.959.000 12.020.000
Sum finansielle anleggsmidler 726.000 960.000 960.000 960.000 956.000
Sum anleggsmidler 11.764.000 12.259.000 12.589.000 12.919.000 12.976.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 33.000 33.000 163.000 163.000 55.000
Andre fordringer 0 0 27.000 27.000 26.000
Sum investeringer 3.657.000 2.259.000 2.631.000 2.004.000 1.517.000
Kasse, bank 3.343.000 3.704.000 2.776.000 2.302.000 2.226.000
Sum omløpsmidler 7.032.000 5.995.000 5.597.000 4.496.000 3.824.000
Sum eiendeler 18.796.000 18.254.000 18.186.000 17.415.000 16.800.000
Sum opptjent egenkapital 10.548.000 10.165.000 9.999.000 9.309.000 9.112.000
Sum egenkapital 17.548.000 17.165.000 16.999.000 16.309.000 16.112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 209.000 219.000 234.000 248.000 262.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 209.000 219.000 234.000 248.000 262.000
Leverandørgjeld 0 6.000 33.000 36.000 0
Betalbar skatt 162.000 160.000 166.000 223.000 239.000
Skyldig offentlige avgifter 61.000 86.000 94.000 101.000 110.000
Utbytte -500.000 -500.000 -600.000 -1.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 318.000 118.000 61.000 496.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 1.040.000 871.000 954.000 857.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 18.797.000 18.255.000 18.187.000 17.414.000 16.800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.992.000 5.124.000 4.643.000 3.639.000 3.398.000
Likviditetsgrad 1 6.8 6.9 5.9 5.2 9.0
Likviditetsgrad 2 6.8 6.9 5.9 5.2 9.0
Soliditet 93.4 9 93.5 93.7 95.9
Resultatgrad 45.6 45.2 46.7 54.9 52.5
Rentedekningsgrad 2.7 215.3 978.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.8 4.4 7.9 8.1 5.8
Signatur
30.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex