Møbler Og Utstyr AS
Juridisk navn:  Møbler Og Utstyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57736312
Dalsvegen 95 Dalsvegen 95 Fax: 57736705
6963 Dale I Sunnfjord 6963 Dale I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Vestland Fjaler
Org.nr: 829184842
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/10/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.12%
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-1.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.309.000 4.358.000 5.132.000 4.168.000 4.279.000
Resultat: -32.000 64.000 119.000 12.000 88.000
Egenkapital: 1.812.000 1.843.000 1.801.000 1.686.000 1.674.000
Regnskap for  Møbler Og Utstyr AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.309.000 4.358.000 5.132.000 4.168.000 4.279.000
Driftskostnader -4.309.000 -4.258.000 -4.968.000 -4.118.000 -4.154.000
Driftsresultat 1.000 100.000 164.000 50.000 125.000
Finansinntekter 4.000 5.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -37.000 -41.000 -46.000 -38.000 -37.000
Finans -33.000 -36.000 -45.000 -38.000 -36.000
Resultat før skatt -32.000 64.000 119.000 12.000 88.000
Skattekostnad 0 -21.000 -4.000 0 -31.000
Årsresultat -32.000 43.000 115.000 12.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 264.000 308.000 353.000 398.000 77.000
Sum omløpsmidler 2.490.000 2.429.000 2.512.000 2.414.000 2.544.000
Sum eiendeler 2.754.000 2.737.000 2.865.000 2.812.000 2.621.000
Sum opptjent egenkapital 1.712.000 1.743.000 1.701.000 1.586.000 1.574.000
Sum egenkapital 1.812.000 1.843.000 1.801.000 1.686.000 1.674.000
Sum langsiktig gjeld 191.000 298.000 400.000 498.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 752.000 596.000 664.000 627.000 754.000
Sum gjeld og egenkapital 2.755.000 2.737.000 2.865.000 2.811.000 2.622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.309.000 4.358.000 5.132.000 4.148.000 4.279.000
Andre inntekter 0 0 0 20.000 0
Driftsinntekter 4.309.000 4.358.000 5.132.000 4.168.000 4.279.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.456.000 -1.435.000 -1.510.000 -1.406.000 -1.421.000
Avskrivning -43.000 -45.000 -45.000 -22.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -387.000 -359.000 -361.000 -420.000 -356.000
Driftskostnader -4.309.000 -4.258.000 -4.968.000 -4.118.000 -4.154.000
Driftsresultat 1.000 100.000 164.000 50.000 125.000
Finansinntekter 4.000 5.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -37.000 -41.000 -46.000 -38.000 -37.000
Finans -33.000 -36.000 -45.000 -38.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 43.000 115.000 12.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 45.000 56.000 67.000 77.000
Sum varige driftsmidler 264.000 308.000 353.000 398.000 77.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 264.000 308.000 353.000 398.000 77.000
Varebeholdning 1.764.000 1.768.000 1.570.000 1.768.000 1.676.000
Kundefordringer 589.000 150.000 285.000 121.000 427.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 136.000 512.000 656.000 526.000 442.000
Sum omløpsmidler 2.490.000 2.429.000 2.512.000 2.414.000 2.544.000
Sum eiendeler 2.754.000 2.737.000 2.865.000 2.812.000 2.621.000
Sum opptjent egenkapital 1.712.000 1.743.000 1.701.000 1.586.000 1.574.000
Sum egenkapital 1.812.000 1.843.000 1.801.000 1.686.000 1.674.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 191.000 298.000 400.000 498.000 194.000
Leverandørgjeld 363.000 142.000 229.000 197.000 222.000
Betalbar skatt 0 21.000 4.000 0 31.000
Skyldig offentlige avgifter 244.000 280.000 191.000 289.000 309.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 145.000 153.000 240.000 142.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 752.000 596.000 664.000 627.000 754.000
Sum gjeld og egenkapital 2.755.000 2.737.000 2.865.000 2.811.000 2.622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.738.000 1.833.000 1.848.000 1.787.000 1.790.000
Likviditetsgrad 1 3 4.1 3.8 3.9 3.4
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.4 1.1 1.2
Soliditet 65.8 67.3 62.9 60.0 63.8
Resultatgrad 0 2.3 3.2 1.2 2.9
Rentedekningsgrad 0 2.4 3.6 1.3 3.4
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 0.2 3.8 5.8 1.8 4.8
Signatur
10.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex