Møbler Tilbud As
Juridisk navn:  Møbler Tilbud As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ryggeveien 157 Ryggeveien 157 Fax:
1570 Dilling 1570 Dilling
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 918680357
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nova Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50%
Resultat  
  
107.14%
Egenkapital  
  
42.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 10.000 20.000 0
Resultat: 3.000 -42.000 0
Egenkapital: -4.000 -7.000 34.000
Regnskap for  Møbler Tilbud As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.000 20.000 0
Driftskostnader -7.000 -61.000 0
Driftsresultat 3.000 -42.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 3.000 -42.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 3.000 -42.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler -3.000 -4.000 34.000
Sum eiendeler -3.000 -4.000 34.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 -47.000 -6.000
Sum egenkapital -4.000 -7.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital -2.000 -3.000 34.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 20.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 20.000 0
Varekostnad 0 -47.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -14.000 0
Driftskostnader -7.000 -61.000 0
Driftsresultat 3.000 -42.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.000 -42.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer -13.000 -5.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.000 1.000 34.000
Sum omløpsmidler -3.000 -4.000 34.000
Sum eiendeler -3.000 -4.000 34.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 -47.000 -6.000
Sum egenkapital -4.000 -7.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital -2.000 -3.000 34.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 -8.000 34.000
Likviditetsgrad 1 -1.5
Likviditetsgrad 2 -1.5 0
Soliditet 2 233.3 1
Resultatgrad 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.5 -0.6 0
Total kapitalrentabilitet 1 0
Signatur
10.03.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex