Møbler & Miljø As
Juridisk navn:  Møbler & Miljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70146640
Moa park 8 Moa park 8 Fax:
6018 Ålesund 6018 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 917843406
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/14/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.22%
Resultat  
  
8.2%
Egenkapital  
  
4.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.066.000 18.289.000 22.070.000 21.535.000
Resultat: 660.000 610.000 1.230.000 1.449.000
Egenkapital: 4.411.000 4.204.000 837.000 605.000
Regnskap for  Møbler & Miljø As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.066.000 18.289.000 22.070.000 21.535.000
Driftskostnader -17.366.000 -17.642.000 -20.866.000 -20.113.000
Driftsresultat 698.000 648.000 1.204.000 1.422.000
Finansinntekter 2.000 1.000 62.000 52.000
Finanskostnader -40.000 -39.000 -35.000 -25.000
Finans -38.000 -38.000 27.000 27.000
Resultat før skatt 660.000 610.000 1.230.000 1.449.000
Skattekostnad -153.000 -144.000 -297.000 -369.000
Årsresultat 507.000 466.000 933.000 1.081.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 64.000 99.000 140.000
Sum omløpsmidler 7.327.000 6.984.000 8.029.000 7.625.000
Sum eiendeler 7.372.000 7.048.000 8.128.000 7.765.000
Sum opptjent egenkapital 1.101.000 894.000 727.000 495.000
Sum egenkapital 4.411.000 4.204.000 837.000 605.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.961.000 2.844.000 7.290.000 7.160.000
Sum gjeld og egenkapital 7.372.000 7.048.000 8.127.000 7.765.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.066.000 18.289.000 22.070.000 21.535.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 18.066.000 18.289.000 22.070.000 21.535.000
Varekostnad -11.566.000 -11.621.000 -14.835.000 -14.310.000
Lønninger -3.303.000 -3.466.000 -3.445.000 -3.385.000
Avskrivning -19.000 -35.000 -75.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.478.000 -2.520.000 -2.511.000 -2.339.000
Driftskostnader -17.366.000 -17.642.000 -20.866.000 -20.113.000
Driftsresultat 698.000 648.000 1.204.000 1.422.000
Finansinntekter 2.000 1.000 62.000 52.000
Finanskostnader -40.000 -39.000 -35.000 -25.000
Finans -38.000 -38.000 27.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -700.000 -580.000
Årsresultat 507.000 466.000 933.000 1.081.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 64.000 99.000 140.000
Sum varige driftsmidler 45.000 64.000 99.000 140.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 45.000 64.000 99.000 140.000
Varebeholdning 5.555.000 5.240.000 5.115.000 4.621.000
Kundefordringer 181.000 153.000 250.000 300.000
Andre fordringer 28.000 28.000 209.000 166.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.564.000 1.563.000 2.454.000 2.539.000
Sum omløpsmidler 7.327.000 6.984.000 8.029.000 7.625.000
Sum eiendeler 7.372.000 7.048.000 8.128.000 7.765.000
Sum opptjent egenkapital 1.101.000 894.000 727.000 495.000
Sum egenkapital 4.411.000 4.204.000 837.000 605.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.900.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 662.000 709.000 856.000 1.103.000
Betalbar skatt 153.000 144.000 297.000 369.000
Skyldig offentlige avgifter 1.414.000 1.264.000 1.564.000 989.000
Utbytte -300.000 -300.000 -700.000 -580.000
Annen kortsiktig gjeld 432.000 427.000 673.000 4.120.000
Sum kortsiktig gjeld 2.961.000 2.844.000 7.290.000 7.160.000
Sum gjeld og egenkapital 7.372.000 7.048.000 8.127.000 7.765.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.366.000 4.140.000 739.000 465.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.5 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.4 0.4
Soliditet 59.8 59.6 10.3 7.8
Resultatgrad 3.9 3.5 5.5 6.6
Rentedekningsgrad 17.4 16.6 34.4 56.9
Gjeldsgrad 0.7 0.7 8.7 11.8
Total kapitalrentabilitet 9.5 9.2 15.6 1
Signatur
02.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2017
PROKURA
NAKKEN FRODE ANDRE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex