Møbler & Utstyr AS
Juridisk navn:  Møbler & Utstyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78461577
Postboks 154 Arne M Holdensv Fax: 78461530
9711 Lakselv 9700 Lakselv
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 965755594
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11/18/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Mr Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.66%
Resultat  
  
-103.12%
Egenkapital  
  
-0.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.502.000 13.414.000 12.993.000 14.055.000 13.488.000
Resultat: -6.000 192.000 214.000 225.000 428.000
Egenkapital: 5.779.000 5.786.000 5.616.000 5.472.000 5.322.000
Regnskap for  Møbler & Utstyr AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.502.000 13.414.000 12.993.000 14.055.000 13.488.000
Driftskostnader -13.547.000 -13.095.000 -12.777.000 -13.841.000 -13.056.000
Driftsresultat -46.000 319.000 216.000 213.000 432.000
Finansinntekter 41.000 18.000 2.000 18.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -146.000 -5.000 -7.000 -7.000
Finans 40.000 -128.000 -3.000 11.000 -4.000
Resultat før skatt -6.000 192.000 214.000 225.000 428.000
Skattekostnad -1.000 -21.000 -69.000 -75.000 -108.000
Årsresultat -7.000 170.000 145.000 149.000 320.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.238.000 1.407.000 832.000 1.125.000 1.474.000
Sum omløpsmidler 6.772.000 6.454.000 7.282.000 6.845.000 6.503.000
Sum eiendeler 8.010.000 7.861.000 8.114.000 7.970.000 7.977.000
Sum opptjent egenkapital 5.579.000 5.586.000 5.416.000 5.272.000 5.122.000
Sum egenkapital 5.779.000 5.786.000 5.616.000 5.472.000 5.322.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 21.000 168.000 165.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 2.218.000 2.054.000 2.329.000 2.333.000 2.492.000
Sum gjeld og egenkapital 8.011.000 7.861.000 8.113.000 7.970.000 7.977.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.459.000 13.017.000 12.931.000 13.999.000 13.343.000
Andre inntekter 43.000 396.000 62.000 56.000 145.000
Driftsinntekter 13.502.000 13.414.000 12.993.000 14.055.000 13.488.000
Varekostnad -7.667.000 -7.327.000 -7.470.000 -7.993.000 -7.571.000
Lønninger -3.441.000 -3.304.000 -2.803.000 -3.311.000 -3.102.000
Avskrivning -211.000 -156.000 -174.000 -269.000 -257.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.228.000 -2.308.000 -2.330.000 -2.268.000 -2.126.000
Driftskostnader -13.547.000 -13.095.000 -12.777.000 -13.841.000 -13.056.000
Driftsresultat -46.000 319.000 216.000 213.000 432.000
Finansinntekter 41.000 18.000 2.000 18.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -146.000 -5.000 -7.000 -7.000
Finans 40.000 -128.000 -3.000 11.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 170.000 145.000 149.000 320.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 71.000 67.000 0 0 0
Driftsløsøre 861.000 1.035.000 382.000 557.000 825.000
Sum varige driftsmidler 932.000 1.101.000 382.000 557.000 825.000
Sum finansielle anleggsmidler 306.000 306.000 449.000 568.000 649.000
Sum anleggsmidler 1.238.000 1.407.000 832.000 1.125.000 1.474.000
Varebeholdning 3.280.000 3.641.000 3.703.000 3.504.000 3.266.000
Kundefordringer 114.000 198.000 119.000 290.000 179.000
Andre fordringer 381.000 357.000 283.000 408.000 431.000
Sum investeringer 0 0 0 6.000 0
Kasse, bank 2.997.000 2.258.000 3.178.000 2.636.000 2.627.000
Sum omløpsmidler 6.772.000 6.454.000 7.282.000 6.845.000 6.503.000
Sum eiendeler 8.010.000 7.861.000 8.114.000 7.970.000 7.977.000
Sum opptjent egenkapital 5.579.000 5.586.000 5.416.000 5.272.000 5.122.000
Sum egenkapital 5.779.000 5.786.000 5.616.000 5.472.000 5.322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 21.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 21.000 168.000 165.000 163.000
Leverandørgjeld 490.000 372.000 555.000 579.000 623.000
Betalbar skatt 8.000 0 69.000 75.000 108.000
Skyldig offentlige avgifter 770.000 676.000 505.000 533.000 587.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 949.000 1.005.000 1.199.000 1.146.000 1.173.000
Sum kortsiktig gjeld 2.218.000 2.054.000 2.329.000 2.333.000 2.492.000
Sum gjeld og egenkapital 8.011.000 7.861.000 8.113.000 7.970.000 7.977.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.554.000 4.400.000 4.953.000 4.512.000 4.011.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.1 3.1 2.9 2.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.5 1.4 1.3
Soliditet 72.1 73.6 69.2 68.7 66.7
Resultatgrad -0.3 2.4 1.7 1.5 3.2
Rentedekningsgrad 2.2 43.2 30.4 62.1
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.1 4.3 2.7 2.9 5.5
Signatur
29.10.2007
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex