Møbler & Utstyr Eiendom As
Juridisk navn:  Møbler & Utstyr Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78461577
Postboks 154 Arne M Holdens vei Fax:
9711 Lakselv 9700 Lakselv
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 997842618
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/14/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kerstins Regnskapskontor Kerstin Tho
Utvikling:
Omsetning  
  
12.27%
Resultat  
  
75.44%
Egenkapital  
  
-0.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 842.000 750.000 720.000 720.000 720.000
Resultat: -14.000 -57.000 226.000 137.000 154.000
Egenkapital: 1.123.000 1.132.000 1.173.000 1.002.000 897.000
Regnskap for  Møbler & Utstyr Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 842.000 750.000 720.000 720.000 720.000
Driftskostnader -692.000 -690.000 -393.000 -481.000 -475.000
Driftsresultat 150.000 60.000 327.000 238.000 245.000
Finansinntekter 7.000 3.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader -170.000 -121.000 -104.000 -104.000 -97.000
Finans -163.000 -118.000 -101.000 -101.000 -92.000
Resultat før skatt -14.000 -57.000 226.000 137.000 154.000
Skattekostnad 5.000 16.000 -54.000 -33.000 -41.000
Årsresultat -9.000 -42.000 172.000 105.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.862.000 6.428.000 4.177.000 3.895.000 2.994.000
Sum omløpsmidler 819.000 1.109.000 116.000 638.000 529.000
Sum eiendeler 7.681.000 7.537.000 4.293.000 4.533.000 3.523.000
Sum opptjent egenkapital 1.015.000 1.024.000 1.065.000 894.000 797.000
Sum egenkapital 1.123.000 1.132.000 1.173.000 1.002.000 897.000
Sum langsiktig gjeld 5.859.000 6.068.000 3.039.000 3.252.000 2.426.000
Sum kortsiktig gjeld 699.000 338.000 81.000 279.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 7.681.000 7.538.000 4.293.000 4.533.000 3.524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 750.000 720.000 0 0
Andre inntekter 842.000 0 0 720.000 720.000
Driftsinntekter 842.000 750.000 720.000 720.000 720.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -403.000 -403.000 -204.000 -301.000 -300.000
Avskrivning -155.000 -136.000 -77.000 -77.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -134.000 -151.000 -112.000 -103.000 -98.000
Driftskostnader -692.000 -690.000 -393.000 -481.000 -475.000
Driftsresultat 150.000 60.000 327.000 238.000 245.000
Finansinntekter 7.000 3.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader -170.000 -121.000 -104.000 -104.000 -97.000
Finans -163.000 -118.000 -101.000 -101.000 -92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -42.000 172.000 105.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.862.000 6.258.000 4.009.000 3.730.000 2.994.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.862.000 6.258.000 4.009.000 3.730.000 2.994.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 170.000 168.000 165.000 0
Sum anleggsmidler 6.862.000 6.428.000 4.177.000 3.895.000 2.994.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 163.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 819.000 1.109.000 116.000 638.000 366.000
Sum omløpsmidler 819.000 1.109.000 116.000 638.000 529.000
Sum eiendeler 7.681.000 7.537.000 4.293.000 4.533.000 3.523.000
Sum opptjent egenkapital 1.015.000 1.024.000 1.065.000 894.000 797.000
Sum egenkapital 1.123.000 1.132.000 1.173.000 1.002.000 897.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.000 44.000 60.000 56.000 51.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.859.000 6.068.000 3.039.000 3.252.000 2.426.000
Leverandørgjeld 289.000 2.000 1.000 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 50.000 28.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 180.000 181.000 0 169.000 150.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 230.000 155.000 30.000 82.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 699.000 338.000 81.000 279.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 7.681.000 7.538.000 4.293.000 4.533.000 3.524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 120.000 771.000 35.000 359.000 328.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.3 1.4 2.3 2.6
Likviditetsgrad 2 1.2 3.3 1.4 2.3 2.7
Soliditet 14.6 1 27.3 22.1 25.5
Resultatgrad 17.8 8 45.4 33.1 34.0
Rentedekningsgrad 0.9 0.5 3.1 2.3 2.6
Gjeldsgrad 5.8 5.7 2.7 3.5 2.9
Total kapitalrentabilitet 2 0.8 7.7 5.3 7.1
Signatur
29.02.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex