Møgsterbas As
Juridisk navn:  Møgsterbas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 998044073
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/27/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
5907.45%
Egenkapital  
  
910.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 40.536.000 -698.000 4.272.000 -445.000 773.000
Egenkapital: 44.989.000 4.453.000 5.152.000 879.000 1.324.000
Regnskap for  Møgsterbas As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -31.000 -23.000 -25.000 -23.000 -20.000
Driftsresultat -31.000 -23.000 -25.000 -23.000 -20.000
Finansinntekter 41.935.000 160.000 5.163.000 519.000 1.552.000
Finanskostnader -1.368.000 -835.000 -866.000 -940.000 -759.000
Finans 40.567.000 -675.000 4.297.000 -421.000 793.000
Resultat før skatt 40.536.000 -698.000 4.272.000 -445.000 773.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.536.000 -698.000 4.272.000 -445.000 773.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.231.000 31.005.000 31.005.000 31.005.000 31.005.000
Sum omløpsmidler 6.849.000 5.840.000 5.702.000 564.000 2.072.000
Sum eiendeler 83.080.000 36.845.000 36.707.000 31.569.000 33.077.000
Sum opptjent egenkapital 43.979.000 3.443.000 4.142.000 -131.000 314.000
Sum egenkapital 44.989.000 4.453.000 5.152.000 879.000 1.324.000
Sum langsiktig gjeld 38.080.000 32.390.000 31.555.000 30.689.000 31.749.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 1.000 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 83.080.000 36.844.000 36.707.000 31.568.000 33.076.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -23.000 -25.000 -23.000 -20.000
Driftskostnader -31.000 -23.000 -25.000 -23.000 -20.000
Driftsresultat -31.000 -23.000 -25.000 -23.000 -20.000
Finansinntekter 41.935.000 160.000 5.163.000 519.000 1.552.000
Finanskostnader -1.368.000 -835.000 -866.000 -940.000 -759.000
Finans 40.567.000 -675.000 4.297.000 -421.000 793.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.536.000 -698.000 4.272.000 -445.000 773.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 76.231.000 31.005.000 31.005.000 31.005.000 31.005.000
Sum anleggsmidler 76.231.000 31.005.000 31.005.000 31.005.000 31.005.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 6.553.000 4.135.000 5.163.000 0 0
Kasse, bank 296.000 1.705.000 539.000 564.000 2.072.000
Sum omløpsmidler 6.849.000 5.840.000 5.702.000 564.000 2.072.000
Sum eiendeler 83.080.000 36.845.000 36.707.000 31.569.000 33.077.000
Sum opptjent egenkapital 43.979.000 3.443.000 4.142.000 -131.000 314.000
Sum egenkapital 44.989.000 4.453.000 5.152.000 879.000 1.324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.080.000 32.390.000 31.555.000 30.689.000 31.749.000
Leverandørgjeld 11.000 1.000 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 1.000 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 83.080.000 36.844.000 36.707.000 31.568.000 33.076.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.838.000 5.839.000 5.702.000 564.000 2.069.000
Likviditetsgrad 1 622.6 5 690.7
Likviditetsgrad 2 622.6 5 0 0.0 690.7
Soliditet 54.2 12.1 1 2.8 4.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.5 2.0
Gjeldsgrad 0.8 7.3 6.1 34.9 24.0
Total kapitalrentabilitet 50.4 0.4 1 1.6 4.6
Signatur
29.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex