Mørch & Koldre Mur & Flis AS
Juridisk navn:  Mørch & Koldre Mur & Flis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63874877
Hattemakerlia 139 Hattemakerlia 139 Fax: 64839168
2019 Skedsmokorset 2019 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 983752349
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/8/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.91%
Resultat  
  
247.72%
Egenkapital  
  
-17.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.489.000 6.406.000 6.411.000 6.349.000 6.322.000
Resultat: 838.000 241.000 678.000 419.000 358.000
Egenkapital: 719.000 871.000 971.000 473.000 487.000
Regnskap for  Mørch & Koldre Mur & Flis AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.489.000 6.406.000 6.411.000 6.349.000 6.322.000
Driftskostnader -6.653.000 -6.166.000 -5.734.000 -5.931.000 -5.963.000
Driftsresultat 837.000 240.000 677.000 418.000 358.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 838.000 241.000 678.000 419.000 358.000
Skattekostnad -190.000 -41.000 -180.000 -133.000 -98.000
Årsresultat 648.000 200.000 498.000 285.000 260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 305.000 403.000 115.000 84.000 198.000
Sum omløpsmidler 2.598.000 1.995.000 2.267.000 1.681.000 1.604.000
Sum eiendeler 2.903.000 2.398.000 2.382.000 1.765.000 1.802.000
Sum opptjent egenkapital 619.000 771.000 871.000 373.000 387.000
Sum egenkapital 719.000 871.000 971.000 473.000 487.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.184.000 1.527.000 1.411.000 1.292.000 1.315.000
Sum gjeld og egenkapital 2.903.000 2.398.000 2.382.000 1.765.000 1.802.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.489.000 6.321.000 6.406.000 6.349.000 6.322.000
Andre inntekter 0 85.000 5.000 0 0
Driftsinntekter 7.489.000 6.406.000 6.411.000 6.349.000 6.322.000
Varekostnad -2.073.000 -1.954.000 -1.692.000 -2.043.000 -2.450.000
Lønninger -3.960.000 -3.593.000 -3.499.000 -3.343.000 -2.955.000
Avskrivning -99.000 -74.000 -99.000 -114.000 -114.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -521.000 -545.000 -444.000 -431.000 -444.000
Driftskostnader -6.653.000 -6.166.000 -5.734.000 -5.931.000 -5.963.000
Driftsresultat 837.000 240.000 677.000 418.000 358.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -300.000 0 -300.000 -300.000
Årsresultat 648.000 200.000 498.000 285.000 260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 305.000 403.000 115.000 84.000 198.000
Sum varige driftsmidler 305.000 403.000 115.000 84.000 198.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 305.000 403.000 115.000 84.000 198.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 798.000 680.000 1.468.000 240.000 333.000
Andre fordringer 50.000 63.000 70.000 56.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.750.000 1.252.000 729.000 1.385.000 1.202.000
Sum omløpsmidler 2.598.000 1.995.000 2.267.000 1.681.000 1.604.000
Sum eiendeler 2.903.000 2.398.000 2.382.000 1.765.000 1.802.000
Sum opptjent egenkapital 619.000 771.000 871.000 373.000 387.000
Sum egenkapital 719.000 871.000 971.000 473.000 487.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 201.000 385.000 331.000 97.000 271.000
Betalbar skatt 190.000 41.000 180.000 133.000 113.000
Skyldig offentlige avgifter 636.000 477.000 546.000 456.000 360.000
Utbytte -800.000 -300.000 0 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 357.000 324.000 354.000 305.000 271.000
Sum kortsiktig gjeld 2.184.000 1.527.000 1.411.000 1.292.000 1.315.000
Sum gjeld og egenkapital 2.903.000 2.398.000 2.382.000 1.765.000 1.802.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 414.000 468.000 856.000 389.000 289.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.6 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.6 1.4 1.3
Soliditet 24.8 36.3 40.8 26.8 27.0
Resultatgrad 11.2 3.7 10.6 6.6 5.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3 1.8 1.5 2.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 28.9 10.1 28.5 23.7 19.9
Signatur
15.03.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex