Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Møre Invest AS
Juridisk navn:  Møre Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71683300
Industriveien 18 Nordmørsveien 54 Fax: 71683301
6517 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 943298610
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.55%
Resultat  
  
-212.38%
Egenkapital  
  
-10.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 918.000 838.000 825.000 869.000 821.000
Resultat: -472.000 420.000 420.000 -926.000 -694.000
Egenkapital: 3.980.000 4.452.000 4.033.000 3.587.000 5.039.000
Regnskap for  Møre Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 918.000 838.000 825.000 869.000 821.000
Driftskostnader -800.000 -817.000 -520.000 -672.000 -684.000
Driftsresultat 118.000 22.000 304.000 198.000 137.000
Finansinntekter -429.000 712.000 402.000 460.000 284.000
Finanskostnader -160.000 -216.000 -286.000 -1.583.000 -1.115.000
Finans -589.000 496.000 116.000 -1.123.000 -831.000
Resultat før skatt -472.000 420.000 420.000 -926.000 -694.000
Skattekostnad 0 0 26.000 -26.000 0
Årsresultat -472.000 420.000 446.000 -952.000 -694.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 310.000 310.000 310.000 310.000
Sum omløpsmidler 8.570.000 9.789.000 8.904.000 7.494.000 7.827.000
Sum eiendeler 8.580.000 10.099.000 9.214.000 7.804.000 8.137.000
Sum opptjent egenkapital 2.980.000 3.452.000 3.033.000 2.587.000 4.039.000
Sum egenkapital 3.980.000 4.452.000 4.033.000 3.587.000 5.039.000
Sum langsiktig gjeld 1.227.000 1.227.000 1.227.000 852.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.673.000 4.419.000 3.954.000 3.365.000 3.098.000
Sum gjeld og egenkapital 8.880.000 10.098.000 9.214.000 7.804.000 8.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 918.000 838.000 825.000 869.000 821.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 918.000 838.000 825.000 869.000 821.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -634.000 -646.000 -602.000 -495.000 -512.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -166.000 -171.000 82.000 -177.000 -172.000
Driftskostnader -800.000 -817.000 -520.000 -672.000 -684.000
Driftsresultat 118.000 22.000 304.000 198.000 137.000
Finansinntekter -429.000 712.000 402.000 460.000 284.000
Finanskostnader -160.000 -216.000 -286.000 -1.583.000 -1.115.000
Finans -589.000 496.000 116.000 -1.123.000 -831.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -472.000 420.000 446.000 -952.000 -694.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000
Sum anleggsmidler 10.000 310.000 310.000 310.000 310.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 3.000 47.000 0 191.000
Andre fordringer 257.000 197.000 532.000 297.000 242.000
Sum investeringer 6.157.000 7.096.000 6.071.000 5.525.000 6.951.000
Kasse, bank 2.154.000 2.493.000 2.253.000 1.673.000 443.000
Sum omløpsmidler 8.570.000 9.789.000 8.904.000 7.494.000 7.827.000
Sum eiendeler 8.580.000 10.099.000 9.214.000 7.804.000 8.137.000
Sum opptjent egenkapital 2.980.000 3.452.000 3.033.000 2.587.000 4.039.000
Sum egenkapital 3.980.000 4.452.000 4.033.000 3.587.000 5.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.227.000 1.227.000 1.227.000 852.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.926.000
Sum langsiktig gjeld 1.227.000 1.227.000 1.227.000 852.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 26.000 0
Skyldig offentlige avgifter 137.000 107.000 105.000 63.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.536.000 4.312.000 3.849.000 3.270.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 3.673.000 4.419.000 3.954.000 3.365.000 3.098.000
Sum gjeld og egenkapital 8.880.000 10.098.000 9.214.000 7.804.000 8.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.897.000 5.370.000 4.950.000 4.129.000 4.729.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.2 2.3 2.2 2.5
Likviditetsgrad 2 2.3 2.2 2.3 2.3 2.6
Soliditet 44.8 44.1 43.8 46.0 61.9
Resultatgrad 12.9 2.6 36.8 22.8 16.7
Rentedekningsgrad 0.7 0.1 1.1 0.4 0.4
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.3 1.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -3.5 7.3 7.7 8.4 5.2
Signatur
09.12.2009
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2009
PROKURA HVER FOR SEG:
LARS LIABØ
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex