Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Møre Palleservice AS
Juridisk navn:  Møre Palleservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97682225
Samundplassen 5A Kongshaugstranda 105 Fax:
6009 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 988044873
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 3/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Dale Revisjon AS
Regnskapsfører: Borgund Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.84%
Resultat  
  
-20.91%
Egenkapital  
  
12.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.952.000 41.196.000 38.199.000 38.064.000 38.787.000
Resultat: 1.933.000 2.444.000 2.164.000 1.608.000 1.667.000
Egenkapital: 8.223.000 7.295.000 4.867.000 3.793.000 3.034.000
Regnskap for  Møre Palleservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.952.000 41.196.000 38.199.000 38.064.000 38.787.000
Driftskostnader -39.911.000 -38.639.000 -35.861.000 -36.234.000 -36.811.000
Driftsresultat 2.041.000 2.558.000 2.338.000 1.829.000 1.975.000
Finansinntekter 7.000 22.000 3.000 18.000 6.000
Finanskostnader -113.000 -136.000 -177.000 -240.000 -313.000
Finans -106.000 -114.000 -174.000 -222.000 -307.000
Resultat før skatt 1.933.000 2.444.000 2.164.000 1.608.000 1.667.000
Skattekostnad -466.000 -610.000 -564.000 -484.000 -460.000
Årsresultat 1.468.000 1.834.000 1.600.000 1.124.000 1.206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.357.000 3.514.000 2.586.000 2.198.000 2.420.000
Sum omløpsmidler 12.681.000 11.388.000 10.203.000 9.531.000 10.771.000
Sum eiendeler 16.038.000 14.902.000 12.789.000 11.729.000 13.191.000
Sum opptjent egenkapital 7.523.000 6.595.000 4.367.000 3.293.000 2.534.000
Sum egenkapital 8.223.000 7.295.000 4.867.000 3.793.000 3.034.000
Sum langsiktig gjeld 656.000 1.052.000 1.198.000 1.040.000 1.591.000
Sum kortsiktig gjeld 7.158.000 6.556.000 6.724.000 6.896.000 8.567.000
Sum gjeld og egenkapital 16.037.000 14.903.000 12.789.000 11.729.000 13.192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.684.000 41.030.000 38.061.000 37.928.000 38.550.000
Andre inntekter 268.000 166.000 139.000 135.000 237.000
Driftsinntekter 41.952.000 41.196.000 38.199.000 38.064.000 38.787.000
Varekostnad -23.250.000 -22.294.000 -20.937.000 -23.051.000 -23.778.000
Lønninger -8.745.000 -7.781.000 -7.690.000 -7.638.000 -7.648.000
Avskrivning -766.000 -907.000 -702.000 -574.000 -537.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.202.000 -6.633.000 -6.076.000 -5.610.000 -5.600.000
Driftskostnader -39.911.000 -38.639.000 -35.861.000 -36.234.000 -36.811.000
Driftsresultat 2.041.000 2.558.000 2.338.000 1.829.000 1.975.000
Finansinntekter 7.000 22.000 3.000 18.000 6.000
Finanskostnader -113.000 -136.000 -177.000 -240.000 -313.000
Finans -106.000 -114.000 -174.000 -222.000 -307.000
Konsernbidrag -539.000 0 -525.000 -365.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.468.000 1.834.000 1.600.000 1.124.000 1.206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 314.000 124.000 0 0 0
Fast eiendom 158.000 191.000 225.000 268.000 206.000
Maskiner anlegg 114.000 167.000 160.000 169.000 130.000
Driftsløsøre 1.713.000 1.721.000 1.847.000 1.296.000 1.884.000
Sum varige driftsmidler 1.986.000 2.079.000 2.232.000 1.734.000 2.220.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.057.000 1.311.000 354.000 464.000 200.000
Sum anleggsmidler 3.357.000 3.514.000 2.586.000 2.198.000 2.420.000
Varebeholdning 5.325.000 4.753.000 5.777.000 6.233.000 5.594.000
Kundefordringer 3.391.000 4.155.000 3.370.000 2.437.000 2.458.000
Andre fordringer 1.000.000 716.000 634.000 528.000 800.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.965.000 1.765.000 422.000 333.000 1.919.000
Sum omløpsmidler 12.681.000 11.388.000 10.203.000 9.531.000 10.771.000
Sum eiendeler 16.038.000 14.902.000 12.789.000 11.729.000 13.191.000
Sum opptjent egenkapital 7.523.000 6.595.000 4.367.000 3.293.000 2.534.000
Sum egenkapital 8.223.000 7.295.000 4.867.000 3.793.000 3.034.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 716.000 712.000 2.149.000 2.512.000 3.472.000
Sum langsiktig gjeld 656.000 1.052.000 1.198.000 1.040.000 1.591.000
Leverandørgjeld 2.758.000 2.789.000 2.165.000 1.822.000 3.212.000
Betalbar skatt 495.000 661.000 389.000 351.000 132.000
Skyldig offentlige avgifter 1.780.000 1.212.000 851.000 785.000 562.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.410.000 1.182.000 1.169.000 1.425.000 1.188.000
Sum kortsiktig gjeld 7.158.000 6.556.000 6.724.000 6.896.000 8.567.000
Sum gjeld og egenkapital 16.037.000 14.903.000 12.789.000 11.729.000 13.192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.523.000 4.832.000 3.479.000 2.635.000 2.204.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1 0.7 0.5 0.7
Soliditet 51.3 48.9 38.1 32.3 23.0
Resultatgrad 4.9 6.2 6.1 4.8 5.1
Rentedekningsgrad 18.1 18.8 13.2 7.7 6.3
Gjeldsgrad 1 1 1.6 2.1 3.3
Total kapitalrentabilitet 12.8 17.3 18.3 15.7 15.0
Signatur
03.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex